W bieżącym roku szkolnym wszystkie klasy 1-7 będą się uczyły na ranną zmianę.

Rodziców uczniów klas I i II prosimy o zakupienie wyprawki szkolnej zgodnie z wykazem przekazanym w czerwcu przez wychowawców klas lub zamieszczonym poniżej (załącznik nr 1)

Podręczniki i ćwiczenia dzieci otrzymają w szkole na początku roku szkolnego.

W szkole obowiązuje wszystkich uczniów obuwie zamienne na jasnej gumowej podeszwie noszone w materiałowym podpisanym worku.

Uczniowie zapisani do klasy VI zostali podzieleni na 2 klasy (VI a i VI b).

Listy klas dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 12 272 13 38.

Znajdują się również na tablicy ogłoszeń – parter

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 dostępna będzie w ostatnim tygodniu sierpnia na stronie internetowej oraz w budynku szkoły


załącznik nr 1

WYPRAWKA SZKOLNA

Codzienne wyposażenie piórnika:

Codzienne wyposażenie tornistra

Strój gimnastyczny

Teczka plastyczna (gruba zamykana teczka z uchwytem na przybory plastyczne (uzupełniana w miarę potrzeb)

Teczka z gumką na sprawdziany

Wszystkie przybory należy podpisać.