Organizatorzy konkursu English Challenge zwracają się do zapisanych uczestników o dostarczenie zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie w nieprzekraczalnym terminie do ŚRODY 20 lutego 2019r. Zgody można przekazać do sekretariatu lub paniom: Katarzynie Habernej i Marcie Kasperek.

Osoby, które nie przyniosą zgody, zostaną skreślone z listy uczestników.

Organizatorzy