Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Die schӧnsten Städte der deutschsprachigen Länder”. Konkurs polega na wykonaniu albumu dotyczącego jednego z miast niemieckiego obszaru językowego i przeznaczony jest dla klas siódmych i ósmych oraz klas gimnazjalnych. Liczy się poprawność gramatyczna i leksykalna, jak i pomysłowość wykonanej pracy. Na autorów najpiękniejszych albumów czekają nagrody. Prace można oddawać do dnia 22 marca 2019 r.

Edyta Baranek - organizator konkursu

Poniżej znajduje się regulamin konkursu.


Regulamin konkursu – „Die schӧnsten Städte der deutschsprachigen Länder”

I. Uczestnicy konkursu:

1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

2.Udział w nim jest dobrowolny.


II. Warunki uczestnictwa:

1.Uczniowie indywidualnie wykonują pracę – album „Die schӧnsten Städte der deutschsprachigen Länder”

Album ma być związany z miejscami, które uczeń uznaje za interesujące i godne zwiedzenia.

2.Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 album.

3. Uczniowie, którzy brali udział w I edycji konkursu nie mogą wykonać albumu dotyczącego tego samego miasta, co w roku poprzednim.


III. Wygląd albumu

1. Okładka albumu powinna zawierać następujące informacje:

a) Tytuł pracy:

„Die schӧnsten Städte der deutschsprachigen Länder”

b) Imię I nazwisko autora.

c) Klasa

2. Forma albumu A-4

3. Ilość stron – 10

4. Technika wykonania albumu i materiały w nim zawarte – dowolna.

np. Ilustracje, zdjęcia, widokówki, mapki, rysunki

5. Wszystkie materiały powinny mieć opis tego co przedstawiają

6.Konieczne jest podanie bibliografii materiałów, z których uczeń korzystał, np. tytuł i autor książki, strony internetowe, itp. – na ostatniej stronie albumu.

IV. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność szkoły i nie będą zwracane uczestnikom.


V. Dla uczestników konkursu przewiduje się:

- otrzymanie oceny z języka niemieckiego za wykonanie pracy.

- nagrody dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca


VI. Przy ocenianiu komisja będzie brała pod uwagę:

1. Zawartość pracy, pomysłowość, estetykę wykonania i wkład pracy własnej.

VII. Terminy:

1. Wszystkie prace muszą zostać oddane do 22.03.2019 r.

Prace powinny zostać oddane nauczycielowi języka niemieckiego, który naucza w danej grupie lub organizatorowi konkursu .

2. Wyniki konkursu zostaną podane 01.04.2019r.

Organizator konkursu:

p. Edyta Baranek