W bieżącym roku szkolnym klasy pierwsze i drugie otrzymują punkty za udział w Szkolnym Konkursie Czytelniczym „Magia Czytania” oraz za średnią czytelnictwa.

 

Konkurs Magia Czytania dla klas 1 i 2:

1 etap - udział: 1A, 1C, 1D, 1F, 2B, 2C, 2D, 2F. – po 25 punktów dla klasy.

2 Etap: 2 F, 1D, 2D, 2B – po 25 punktów dla klasy

3 Etap: 2 B (+ przygotowanie) i 2 F ( 2 zespoły) – po 50 punktów dla klasy

 

 Klasy trzecie mają liczoną jedynie średnią czytelnictwa, dlatego ich punkty mnoży się przez dwa.

 

Klasa

Średnia

Średnia czytelnicza

Konkurs czytelniczy

Liga Klas razem

1A

12,5

50

25

75

1B

8,8

40

0

40

1C

5,9

20

25

45

1D

3,4

5

50

55

1E

3,8

5

0

5

1F

5,7

20

25

45

2A

4,9

10

0

10

2B

7,4

30

100

130

2C

5,5

20

25

45

2D

4,4

10

50

60

2E

12,5

50

0

50

2F

8,0

40

100

140

3A

5,1

40

0

40

3B

4,6

20

0

20

3C

1,9

0

0

0

3D

6,4

40

0

40

3E

3,5

5

0

5

3F

2,3

0

0

0