W szkole działają różnorakie koła zainteresowań i poszerzania wiedzy. Uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursah i olimpiadach przedmiotowych. Reprezentują Szkołę w różnorakich akcjach, spotkniach i innych działaniach społecznych.

Gimnazjum nr 1 posiada kilka certyfikatów świadczących o zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w rozwój i wychowanie młodzieży. Mowa tutaj o certyfikacie "Bezpieczne Gimnazjum", certyfikacie ekologicznym "Zielona Flaga", "dyplomie Multimedialna Szkoła", udziale uczniów w programie krzewienia wiedzy fizycznej "Feniks" i wielu wielu innych.