Aleksandra Kiszka i Ryszard Sikorski, uczniowie klasy trzeciej gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach udowodnili, że talent oraz potencjał twórczy nie wystarczą, aby osiągnąć zamierzone cele i sukces.

Kierując się łacińską maksymą „Per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd” każdą wolną chwilę przeznaczają na rozwijanie swoich pasji, a mają ich wiele. Jedną z nich jest nauka języków obcych i to nie tylko języka angielskiego, włoskiego czy hiszpańskiego, ale też języka niemieckiego. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, wytrwałości oraz pracowitości uzyskali tytuł finalisty w Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego oraz tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Niemieckiego „Olimpus”.

Uczniowie angażują się również w projekty edukacyjne z języka niemieckiego oraz współtworzą scenariusze przedstawień teatralnych, w których prawie zawsze poruszana jest tematyka przyjaźni, tolerancji, pokoju oraz otwartości na inne kultury i na drugiego człowieka.

Wszechstronne talenty Oli i Ryszarda idą w parze z ich wysoką kulturą osobistą, wrażliwością i dobrocią serca. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.

M. Urbańczyk

IMG 20190522 105551