Osoba Funkcja w szkole
Tadeusz Jarząbek dyrektor szkoły
Ewelina Zlezarczyk (nauczyciel) koordynator projektu
Magdalena Miętka (nauczyciel)
Sławomir Mosiężny (nauczyciel)
Wojciech Kaźnica (nauczyciel)
Roman Serwiński (nauczyciel)
Marcin Gmyrek (nauczyciel)
Paweł Biela (nauczyciel)
Danuta Dziewierska (woźna)
Łucja Hajdas (pielęgniarka szkolna)
Urszula Dziuba (rodzic)
Adam Flaga (rodzic)
Maria Dziadkowiec (uczeń)
Kinga Bicz (uczeń)
Urszula Kobus (uczeń)