Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie „List do przyszłych pokoleń”. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych i będzie oceniany w kategorii: klasy 7-8 sp. i 3 gim.

Prace konkursowe powinny zawierać informacje o:

-codziennym życiu przeciętnego mieszkańca Myślenic w roku 2018: jego obowiązki, sposób spędzania wolnego czasu, zainteresowania, relacje rówieśnicze i rodzinne,

-przestrogach, jakich chce udzielić następnym pokoleniom,

-wizji życia w przyszłości.


Prace mogą być napisane odręcznie lub na komputerze (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) i mieć objętość co najmniej strony formatu A4. Termin oddania prac: 26 listopada 2018 r. Najlepsze prace zostaną umieszczone w kapsule czasu, wraz z innymi informacjami związanymi ze Szkołą Podstawową nr 2.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału! :)