ksiazkaW bieżącym roku szkolnym biblioteka realizować będzie innowację pedagogiczną w zakresie czytelnictwa, pod hasłem „Ale my czytamy!”. Tytuł ten jest odpowiedzią na odwieczne narzekania, że młodzież nie czyta książek.

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów naszego gimnazjum i obejmować będzie różnorodne zajęcia biblioteczne i biblioterapeutyczne. Celem działań jest wywoływanie, utrwalanie i rozwijanie zainteresowania książką i czytaniem, zachęcenie do korzystania z innych bibliotek i instytucji kultury, pobudzenie uczniów do odkrywania nowych form aktywności intelektualnej.

Działania innowacyjne obejmować będą pracę z łącznikami bibliotecznymi, organizację i przygotowanie konkursów, zajęcia biblioterapeutyczne i imprezy czytelnicze.


Autorką innowacji jest Anna Pitak we współpracy z Marcinem Gmyrkiem i Zbigniewem Wiąckiem. Inspiratorem ujęcia wszystkich tych działań w formę innowacji był dyrektor Tadeusz Jarząbek.


Realizacja tak wielu zadań nie byłaby możliwa bez aktywnej współpracy uczniów z grupy bibliotecznej, którą tworzą przede wszystkim Dawid Biały z 3d, Michał Kazanecki z 3c oraz Jakub Mistarz z 3c wraz z koleżankami i kolegami.


Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty naszej biblioteki oraz udziału w imprezach czytelniczych! :)