Oddziały Gimnazjalne

Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

w Myślenicach

Zagranica wymiany

Nasza pomoc rodakom na Ukrainie

Ukraina od 1991 roku jest suwerennym państwem. Położona jest w Europie Wschodniej. Ma dostęp do Morza Czarnego oraz do Morza Azowskiego. Znaczna część Ukrainy leży w obrębie klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Jest członkiem, założycielem „ONZ” tj. Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

OFICJALNA NAZWA

Україна / Ukraina

STOLICA

Kijów

JĘZYK

Ukraiński, oraz lokalnie używane tj. krymskokatarski, rosyjski, węgierski, rumuński

POŁOŻENIE

Europa Wschodnia

USTRÓJ PAŃSTWA

Republika prezydencko - parlamentarna

TYP PAŃSTWA

demokracja

GŁOWA PAŃSTWA

Prezydent Wiktor Janukowycz

POWIERZCHNIA

603 700 km²

SĄSIEDZI

Białoruś, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Federacja Rosyjska

LICZBA LUDNOŚCI

45539121

NIEPODLEGŁOŚĆ

24 sierpnia 1991 r. od ZSRR

HYMN

'Szcze nie wmerla Ukrajina' ('Jeszcze Ukraina nie zginęła')

MONETA

1 hrywna = 100 kopiejek (UAH)

RELIGIA DOMINUJĄCA

prawosławie

KLIMAT

Umiarkowany kontynentalny oraz morski

KOD TELEFONICZNY

++380

 

HISTORIA

Ukraina zasiedlona została już 3500 lat temu kiedy przywędrowały tu plemiona koczownicze. W 988 roku książę kijowski Włodzimierz Wielki przyjął chrzest z Bizancjum.

W wyniku rozbiorów I Rzeczypospolitej Rosjanie zagarnęli okolice Kijowa, Podole i Wołyń. Większość terytorium Ukrainy weszła w skład ZSRR stając się jednocześnie republika związkową. Podczas czasów komunistycznych, język, religia, kultura i tradycje ukraińskie były poważnie zagrożone. Rosjanie prowadzili bezwzględną rusyfikację. Wielka maszyna przemysłowa ZSRR stwarzała na jej terenie coraz to więcej zakładów ciężkiego przemysłu. Austriacy zajęli tzw. Galicję, gdzie stopniowo pozwalali na rozwój ukraińskich organizacji oświatowych, kulturalnych i ekonomicznych.
Po pierwszej wojnie światowej, polsko-ukraińskich walkach i wojnie polsko-bolszewickiej, Galicja Wschodnia i Wołyń znalazły się w II Rzeczypospolitej, Ruś Podkarpacka weszła w skład Czechosłowacji, Besarabia i Bukowina – Rumunii, zaś reszta współczesnej Ukrainy została jako jedna z republik radzieckich włączona do ZSRR. W 1932 centralnie sterowana polityka ekonomiczna spowodowała na sowieckiej Ukrainie klęskę głodu (Wielki głód na Ukrainie), doprowadzając do śmierci znaczną liczbę (jak podają historycy od czterech do dziesięciu milionów) ukraińskich chłopów, zaś stalinowskie czystki wyniszczyły ukraińską inteligencję.

W czasie II wojny światowej na Ukrainie zginęło kolejne 7 milionów Ukraińców, za których śmierć odpowiedzialni są zarówno Niemcy, jak i Sowieci. Część ukraińskich środowisk narodowych kolaborowała wówczas z nazistami. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow we wrześniu 1939 zagarnięte przez sowietów polskie tereny zostały włączone na dwa lata do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
Po wojnie na mocy ustaleń jałtańskich do Ukraińskiej SRS zostały włączone wschodnie ziemie Drugiej Rzeczypospolitej, ze Lwowem. Po 1945 r. do Ukraińskiej SRS została włączona też Ruś Podkarpacka (Ukraina Zakarpacka). W 1954 Krym został przeniesiony z Rosyjskiej SRR. Pod koniec lat 50., wskutek odwilży odrodził się ruch niepodległościowy.
25 kwietnia 1986 r. w radzieckiej elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło do największej na świecie katastrofy atomowej.

 

PIERWSZE WYJAZDY

Pierwsze wyjazdy na Ukrainę były robione w ramach wycieczek w Bieszczady dla klas trzecich. W roku 2005 klasa III 'J' pod opieką mgr Bogusława Janasa oraz mgr Zbigniewa Syrka wyjechały na 3-dniową wycieczkę w Bieszczady, gdzie pierwszy dzień poświęcony był zwiedzaniu Lwowa. Wycieczka miała uczniom przybliżyć historię miasta, które do II wojny światowej było w granicach Rzeczypospolitej. Program obejmował zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego, panoramy z Kopca Unii Lubelskiej oraz zwiedzanie Starego Miasta, a w szczególności zabytków – kaplicy Boimów, katedry Armeńskiej, katedry Łacińskiej, Pałacu Opery i Baletu oraz pomników Mickiewicza.

W ostatnich latach liczne grupy młodzieży zwiedziły Lwów w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli z naszego gimnazjum. Od roku 2011 wyjazdy do Lwowa zostały rozszerzone o organizowanie pomocy w okresie świątecznym dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Pomoc jest kierowana do grup skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół Lwowa, któremu przewodniczy pan Emil Legowicz oraz ksiądz Edward Mackiewicz, który prowadzi grupę oratoryjną w Bóbrce koło Lwowa. W organizowaniu pomocy wspierają nas sponsorzy z Myślenic, a w szczególności Burmistrz Maciej Ostrowski, pan Jerzy Kasperczyk i inni.

Od roku 2010 uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w akcji sprzątania cmentarza Łyczakowskiego przed dniem Wszystkich Świętych. Akcja sprzątania była organizowana wspólnie z Krakowski Towarzystwem Przyjaciół Lwowa. Uczniowie przez kilka godzin sprzątają i czyszczą kwatery cmentarne Orląt Polskich i groby wielkich polaków (Maria Konopnicka, Juliusz Konstanty Ordon).

Akcje te cieszą się wśród naszej młodzieży bardzo dużą popularnością i będą one kontynuowane w latach następnych, z nowymi grupami naszych uczniów. W przyszłości planujemy zorganizowanie kilkudniowej wycieczki na tereny zachodniej Ukrainy – szlakiem polskich zamków XVI i XVII wieku. W ramach tej wycieczki uczniowie poznają historię dawnych ziem polskich, które wychowały liczne grupy znanych polaków, którzy na zawsze zapisali się w historii Polski.

 

Wizyta we Lwowie 2013

W dniach 17 -19 maja nasi uczniowie po raz kolejny odwiedzili Lwów. Miała ona za zadanie przybliżyć naszym uczniom historię tego miasta. Pierwszym obiektem, który zwiedziliśmy była Katedra Grekokatolicka św. Jury następnie Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym uczniowie naszego gimnazjum złożyli wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Kolejnym punktem wycieczki było wyjście na Kopiec Unii Lubelskiej i podziwianie panoramy miasta. Po drodze na Kopiec pani przewodnik przybliżyła nam historie Wysokiego Zamku, po którym zostały już tylko ruiny. Stamtąd wyruszyliśmy na Stare Miasto, gdzie mieliśmy czas wolny. Po dwóch godzinach kontynuowaliśmy zwiedzanie. Promenadą przeszliśmy na Plac Mickiewicza, skąd udaliśmy się do Filharmonii Lwowskiej. Po wyjściu z Teatru Opery i Baletu pani przewodnik oprowadziła nas po części sakralnej architektury lwowskiej w skład której wchodziły Kościół Dominikanów, Katedra Łacińska, Boimów, Ormiańska oraz Cerkiew Wołoska.

Przygotowały Nikolleta Kopp i Agnieszka Szostak (2d)

pod opieką p. Pawła Bieli

 


Ostatnia wizyta - przyjaz grupy ukraińskiej LISTOPAD 2014:

 

W dniach 10 - 12 listopada 2014 roku gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów wraz opiekunami z Doliny na Ukrainie.

Dolina jest niemal dwudziestotysięcznym miasteczkiem niedaleko Iwano-Frankowska (Stanisławowa) na Ukrainie, gdzie od wielu lat działalność duszpasterską oraz oświatową i kulturalną prowadzi ksiądz Krzysztof Panasowiec, proboszcz parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia NMP. W Myslenicach gościliśmy księdza wraz z zespołem Perła (20 tancerzy, kierowniczka zespołu oraz choreograf), a cała wizyta wszystkim zapadła w paięć i przyniosła wiele wspaniałych chwil.Burkina Faso – kraj prawych ludzi

 

Bur­ki­na Faso (dawna Górna Wolta) uzy­ska­ła nie­pod­le­głość od Fran­cji w 1960 roku. Obec­ny prezydent Bla­ise Com­pa­ore do­szedł do wła­dzy w wy­ni­ku prze­wro­tu woj­sko­we­go w 1987 roku i wy­grał wszyst­kie wy­bo­ry prze­pro­wa­dzo­ne od tego czasu. Duża gę­stość zalud­nie­nia i ogra­ni­czo­ne za­so­by na­tu­ral­ne sprawia­ją, że per­spek­ty­wy dla więk­szo­ści miesz­kań­ców nie są naj­lep­sze.

 

Oficjalna nazwa

Republika Burkina Faso. Nazwa, która oznacza "kraj prawych ludzi" w językach mossi i diula, będących głównymi rdzennymi językami kraju.

Stolica

Wagadugu (Ouagadougou)

Używane języki

francuski (urzędowy), 90% ludności używa języków afrykańskich

Położenie

Afryka Zachodnia, na północ od Ghany brak dostępu do morza, sawannę przecinają trzy główne rzeki: Czarna, Czerwona i Biała Wolta

Powierzchnia całkowita

274 200 km2

sąsiedzi

Benin, Ghana, Mali, Niger, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej

Klimat

tropikalny; ciepłe, suche zimy; gorące, deszczowe lata

Problemy

susze i pustynnienie kraju w ostatnich latach doprowadziły do poważnego ograniczenia produkcji rolnej i przemieszczeń ludności, nadmierny wypas, degradacja gleb, wycinanie lasów

Waluta

1 frank CFA (XOF) = 100 centymów

Liczba ludności

15 746 232

Średnia życia całej populacji

52 lata

Analfabetyzm

78 %

Telefony komórkowe

1 mln

Stacje telewizyjne

3: jedna stacja państwowa, dwie prywatne

Użytkownicy Internetu

80000

Burkina Faso, jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, ma niewiele zasobów naturalnych i słabo rozwiniętą bazę przemysłową. Około 90% mieszkańców pracuje w rolnictwie, nastawionym w większości na zaspokajanie własnych potrzeb, które jest bardzo wrażliwe na powtarzające się susze. Główną uprawą rynkową jest bawełna

Więcej o szkole można się dowiedzieć ze strony: http://college-laberthonniere.org/, która powstała się dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska”.


Wpłat na rzecz szkoły, lub ze wskazaniem na konkretnego ucznia lub rzecz dla szkoły można dokonać na adres:

College Professionnel Agricole "Laberthonniere"

06 BP 9363 Ouagadougou 06

Burkina Faso

Osoba do kontaktu: Marcel Tiono, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Societe Generale De Banques Au Burkina Faso

SWIFT: SGBBBFBF                               IBAN: BF01 30074 01001 1266240080103


Początki współpracy

Początki naszej współpracy ze szkołą rolniczą (Collège Professionnel  Agricole Laberthonnière) w Burkina Faso sięgają maja 2010 roku i są bezpośrednio związane z działalnością ekologiczną szkoły.

28 maja 2010 roku w Warszawie odbyła się kolejna konferencja Szkół dla Ekorozwoju”, na której nasza szkoły otrzymała wyróżnienie za prowadzenie działalności ekologicznej w postaci Zielonej Flagi.

Gościem specjalnym konferencji był dyrektor ( na zdjęciu) Gimnazjum Rolniczego w Kienfangue (Collège Professionnel  Agricole Laberthonnière) w Burkina Faso, pan Marcel Tiono, od lat współpracujący z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska”.

Po zakończeniu konferencji w Warszawie władze Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” zaproponowały pani mgr Krystynie Oliwie – obecnej na spotkaniu - wizytę dyrektora gimnazjum, pana Marcela Tiono w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. Celem spotkania miała być prezentacja szkoły z Burkina Faso i przedstawienie wyróżniających się w Małopolsce działań ekologicznych naszego gimnazjum. Propozycja „Fundacji dla Środowiska” została rozważona pozytywnie przez dyrektora Tadeusza Jarząbka i od tego momentu rozpoczęła się nasza bezpośrednia współpraca.


 

Historia współpracy

31 maj 2010 r. – wizyta pana Marcela Tiono, dyrektora Gimnazjum Rolniczego w Kienfangue (Collège Professionnel  Agricole Laberthonnière) w Burkina Faso w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. W trakcie wizyty nasz gość m.in.:

- zapoznał się z najciekawszymi miejscami Myślenic,

- odbył rozmowę z dyrektorem Tadeuszem Jarząbkiem na temat dalszej współpracy miedzy szkołami,

- spotkał się z uczniami i nauczycielami gimnazjum w auli szkolnej i w formie prezentacji przedstawił historię swojej szkoły, problemy z którymi boryka się młodzież.

Poinformował zebranych o tym, że jego szkoła jest szkoła prywatną, powstałą m.in. przy wsparciu Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gimnazjum jest czymś więcej niż tylko szkołą – jego rolą jest nie tylko edukacja młodzieży, ale także aktywizacja społeczności lokalnych oraz wychowanie młodego pokolenia, które przyczyni się do rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Uczniowie College „Laberthonniere”, oprócz standardowych lekcji języka francuskiego, matematyki czy chemii, zdobywają praktyczną wiedzę na temat technik uprawy roślin i hodowli zwierząt. W tym celu przy szkole wybudowano chlewnię i owczarnię, m.in. przy pomocy w/w fundacji.

10 sierpień 2010 r. – deklaracja dyrektora Tadeusza Jarząbka o sponsorowaniu nauczania dwóch gimnazjalistów z Burkina Faso przez młodzież naszego Gimnazjum.                                    

13 sierpień 2010 r. - list dyrektora Marcela Tiono do dyrektora Tadeusza Jarząbka z podziękowaniami za miłą wizytę w Myślenicach i wspomaganie jego uczniów.


 LIST DYR. TIONO DO DYR. T. JARZĄBKA:

Drogi Bracie!

Opowiadam na Twój e-mail bardzo szybko. (…) Dziękuję Ci za pomoc finansową dla naszych uczniów. To bardzo duże wsparcie dla szkoły, gdyż koszt utrzymania 1 ucznia przez cały rok szkolny to nieco ponad 400 polskich złotych. W październiku wyślę Wam nazwiska waszych podopiecznych i ich zdjęcia.(…)

Życzyłbym sobie byś Mnie odwiedził (…) Być może Ty i jeden z twoich nauczycieli moglibyście przyjechać na rekonesans i po to, by zrozumieć dlaczego tak bardzo walczę o edukację tutejszej młodzieży…

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za miłe przyjęcie w Myślenicach.(…)

Pozdrowienia.

Miłego Święta z okazji Matki Nieba, Dziewicy Maryi.

Marcel, Twój Brat


14 października 2010 r. - przysłanie nazwisk i zdjęć uczniów, którym uczniowie Gimnazjum nr 1 będą opłacać naukę w Gimnazjum Rolniczym od roku szkolnego 2010/2011 ( roczna kwota to 800 złotych).

Uczniowie Ci to:

-      Joseph Ouédraogo

-      Francoise Ouédraogo.  

10 listopada 2010 r.- przekazanie kwoty 800 zł. Na edukację Josepha Ouédraog i Francoise Ouédraogo.

7 stycznia 2011 r. - oficjalne otwarcie wernisażu fotografii Anny Jarzębskiej. Zaprezentowane zdjęcia powstały w trakcie jej pobytu w Afryce Zachodniej – w Burkina Faso, Mali i Beninie, a zostały udostępnione szkole przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Wernisaż został zorganizowany dzięki staraniom uczniów klasy 2c z Gimnazjum nr 1 w Myślenicach, wspierały ich nauczycielki - Anna Pardyak oraz Krystyna Oliwa.

Wystawa fotografii:CZERWONE I CZARNE. Ziemia i ludzie Afryki Zachodniej.”

Spotkanie prowadziły dwie uczennice klasy 2C - Maria Niewitała oraz Aleksandra Boroń. W klimat ziemi afrykańskiej wprowadzili nas uczniowie naszego Gimnazjum - Ilona Oliwa, Mikołaj Bała oraz Jakub Malczewski grą na afrykańskich bębnach. Po tym wystąpiły uczennice klasy 2C prezentując afrykańskie tańce. Następnie głos zabrał Dyrektor Gimnazjum nr 1 - pan Tadeusz Jarząbek. Po słowie pana Dyrektora odbył się pokaz multimedialny zdjęć pani Anny Jarzębskiej. Na zakończenie można było spróbować niektórych afrykańskich potraw - m.in. bananowca, owoców granatu i wielu innych.                
Wernisaż uświetnili swoją obecnością znakomici goście – m. in. reprezentujący Urząd Miasta i Gminy p. Bronisław Poradzisz, Naczelnik Wydziału Edukacji – p. Aleksandra Mistarz, Dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół. Wystawa była czynna w Domu Parafialnym w Myślenicach do 15 stycznia.

Sami gimnazjaliści, którzy poznali już nieco kulturę swoich kolegów z Burkina Faso, przygotowali program dotyczący stylu życia, obyczajów i kultury Afrykańczyków. Uczestnicy imprezy mieli okazję poczuć niezwykły afrykański klimat – posłuchać rytmu bębnów i obejrzeć impresję taneczną w wykonaniu: Ilony Oliwy, Martyny Owcy, Katarzyny Gduli, Iwony Lech, Klaudii Szuby-Łaty, Jakuba Malczewskiego i Mikołaja Bały. Występ muzyczno-taneczny ewidentnie przypadły wszystkim do gustu, o czym świadczył wyjątkowo entuzjastyczny aplauz.

Chwilę po uczniowskich występach głos zabrała autorka wystawy, Anna Jarzębska, która wyświetliła prezentację multimedialną i opowiedziała o tym, czego sama dowiedziała się o Afryce Zachodniej w trakcie swojego pobytu – mówiła o panujących tam warunkach życia, problemach społecznych, gospodarczych a także o różnicach kulturowych. Zarówno uczniowie jak i goście słuchali z zaciekawieniem, dziwiąc się niejednokrotnie niektórym z różnicom w stylu życia tamtejszych Afrykańczyków a Europejczyków. Autorka zdjęć zachęciła wszystkich do oglądania wystawy.

Podziwianie fotografii, rzeźb i masek umilił poczęstunek z potraw nawiązujących do afrykańskiej kuchni.

Zapraszamy również do obejrzenia filmowego skrótu z wystawy znajdującego się na stronie www.g1myslenice.pl w zakładce „Galeria 2010/2011”.

7 luty 2011 r.- przesłanie przez dyrektora szkoły Marcela Tiono informacji o wynikach nauczania naszych uczniów: Josepha i Francoise.

07 marzec 2011 r. - klasa 2c organizuje akcję charytatywną na potrzeby współpracy oraz pisze listy do naszych przyjaciół z Afryki. Z zebranych materiałów i zdjęć została stworzona prezentacja naszej szkoły, którą wysłaliśmy do Burkina Faso. Cieszyliśmy się, że paczka z materiałami dotarła na miejsce, a dowodem tego były odesłane do nas zdjęcia Josepha i Francoise, którzy trzymają zdjęcia naszej szkoły i uczniów klasy 2 c.

                  

25 maj 2011 r.- informacja o postępach w nauce naszych podopiecznych, przesłanie zdjęć z ich codziennego życia.

04-12 października 2011 r. - organizacja akcji charytatywnej w szkole na rzecz uczniów Burkina Faso. Akcja polegała na zbiórce rzeczy z przeznaczeniem na fanty. Celem zbiórki było zorganizowanie akcji charytatywnej, z której pozyskane środki zostaną przekazane na pomoc młodzieży z Burkina Faso. Sama akcja została przeprowadzona 27 października 2011r. Młodzież zdobyła fanty na loterię, a rodzice zaangażowali się w organizację słodkości. Przygotowane ciasta znikały jak „świeże bułeczki”! Społeczność szkolna czynnie brała udział w tym pięknym przedsięwzięciu.

Uzyskana kwota to 380 zł 20 gr. Środki te zostały przekazane uczniom Burkina Faso w Afryce.

25 maj 2011 r. - informacja o postępach w nauce naszych podopiecznych, przesłanie zdjęć z ich codziennego życia.

18 - 19 października 2012 r. - uczniowie ze szkolnego wolontariatu przeprowadzili akcję charytatywną, która miała na celu zebranie funduszy na pomoc dla naszych podopiecznych z Gimnazjum Rolniczego w Burkina Faso na rok szkolny 2012/2013. Zebrana kwota to 875 złotych, została przekazana dyrektorowi szkoły Marcelowi Tiono 29.10.2012 r.


 

10 marzec 2013 r.

Otrzymaliśmy kolejne informacje o szkole w Burkina Faso i zdjęcia przedstawiające naszych podopiecznych. Dowiedzieliśmy się, że nasi przyjaciele mają wielkie kłopoty z internetem stąd wiadomości przekazywane są tak rzadko. Ponadto boją się upałów i wojny w sąsiedniej Mali. Jak pisze dyrektor Tiono: „W szkole walczę o projekt finansowy mający pokryć koszty:

 

-          zakwaterowania dla 15 młodych uczniów,

-          stworzenia platformy warzywnej,

-          wybudowania nowoczesnego kurnika.”

 

Zdjęcie: zaświadczenie o wynikach nauczania (średnia ocen ) uzyskanych w pierwszym semestrze 2012/2013 roku przez Francoise Ouedraogo i Josepha Ouedraogo ( naszych podopiecznych z klasy V)


 

Zdjęcia nr 1 i 2 budowa nowego budynku szkolnego

Zdjęcia nr 3,4,5 - Francoise Ouedraogo i Joseph Ouedraogo (nasi podopieczni z V klasy)

 

Zajęcia na świeżym powietrzu:


 

W ciągu ostatnich dwóch lat na bieżąco następowała wymiana informacji miedzy panem dyrektorem Tadeuszem Jarząbkiem, a dyrektorem szkoły w Burkina Faso panem Marcelem Tiono. Życzenia z okazji Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych są trwałym elementem współpracy. Co prawda ze względu na odległość raczej nie dojdzie do wymiany bezpośredniej uczniów, ale w czasach Internetu jest szansa na spotkanie wirtualne.

Zachęcamy wszystkich chętnych do współpracy z przyjaciółmi z Afryki, szczególnie tych, którzy znają język francuski.

 Przygotował Karol Jarząbek

pod kierownictwem pana mgr Pawła Bieli

 Wieloletnia współpraca ze szkołą w Sentjernej

Informacje o kraju

Słowenia to państwo położone w środkowej Europie, posiadające dostęp do Morza Adriatyckiego. Kraj ten należy do NATO od 29 marca 2004 r., jest też członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Słowenia pod względem kulturowym związana była z krajami Europy Środkowej, głównie Austrią i północnymi Włochami, częściowo również z Węgrami. Wpływ południowosłowiańskich krajów bałkańskich, z którymi Słowenia połączona była wspólnym państwem przez siedemdziesiąt lat XX wieku, zaznaczył się w mniejszym stopniu.

Słowenia to w większości kraj wyżynny i górski: 90% powierzchni kraju leży ponad 300 m n.p.m. Najwyższy szczyt to położony w Alpach JulijskichTriglav (2864 m); znajduje się on na terenie parku narodowego o tej samej nazwie. Prawie połowę kraju zajmują lasy, sprawiając, że Słowenia to jedno z najbardziej zielonych państw na świecie. Ziemie uprawne stanowią 43% ogółu powierzchni.

Główne rzeki to Sawa i Drawa wpadające do Dunaju, Socza na zachodzie, Mura na północnym wschodzie i Krka na południowym wschodzie.


Na terenie Słowenii, zwłaszcza w położonej w jej południowo-zachodniej części, Krasie, licznie występują zjawiska krasowe: podziemne rzeki, jaskinie (około 7000), z których najsłynniejsza jest znajdująca się w miejscowości Postojna Postojnska jama. Mniej znane są Jaskinie Szkocjańskie. Inna jaskinia, Vilenica, co roku gości uczestników środkowoeuropejskiego festiwalu literackiego.

Słowenia leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego z czterema porami roku, niemniej jednak ukształtowanie terenu sprawia, że można w Słowenii wyróżnić trzy odrębne strefy klimatyczne. Na północnym zachodzie dominuje klimat alpejski z silnymi wpływami znad Atlantyku i obfitymi opadami. Wybrzeże i duża część Primorskiej, aż do doliny Soczy posiada klimat śródziemnomorski z ciepłą słoneczną pogodą przez większą część roku i z łagodnymi zimami. Część wschodnia Słowenii ma klimat kontynentalny z gorącymi latami i mroźnymi zimami. Średnie temperatury: w styczniu 0 °C, w czerwcu 21 °C.

Oficjalna nazwa

Republika Słowenii (słoweń. Slovenija, Republika Slovenija)

Położenie

Państwo położone w południowej Europie, na północ od Półwyspu Bałkańskiego. Ma dostęp do Morza Adriatyckiego.

Waluta

Od 1 stycznia 2007 r. Euro

Stolica

Lublana

Ustrój polityczny

Republika

Powierzchnia

20 273 km2

Niepodległość

Od Jugosławii 25 czerwca 1991 r.

Głowa państwa

Prezydent Borut Pahor

Liczba ludności

2 056 262

Hymn narodowy

Zdravljica

Tabela - Informacje o Słowenii

Słowenia graniczy z Austrią, Włochami, Chorwacją, Węgrami. Całkowita granica lądowa wynosi 1334 km. Największe miasta to: Lublana, Maribor, Novo Mesto, Celje, Kranj.


Program współpracy ze szkołą w Sentjernej

Cel programu:

Celem tego programu tej wymiany są :

 • podnoszenie świadomości uczniów w zakresie potrzeby poznania tradycji i kultury swojego regionu
 • uczenie samodzielnego poszukiwania, gromadzenia oraz opracowywania materiałów.
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komunikowania się
 • rozwijanie języka
 • ukształtowanie poczucia własnej tożsamości
 • kształtowanie u uczniów szacunku wobec innych narodowości


W ramach programu uczniowie:

 • zapoznają się z duchową i materialna kulturą własnego regionu oraz regionu szkoły partnerskiej
 • nawiązują nowe przyjaźnie i znajomości
 • poznają historię swojego miasta, gromadzą fotografie, dokumenty i legendy
  mają możliwość znalezienia swojej „ małej ojczyzny”
 • dowiadują się o obyczajach, różnych zachowaniach ludzi ze Słowenii
 • ukazują walory krajoznawczo – turystyczne regionu
 • wymieniają informacje dotyczące historii i kultury swojego regionu, tradycji rodzinnych, świąt i spędzania wolnego czasu i najważniejsze, przeżywają niesamowite chwile :)


 Program uwzględnia

 • promowanie swojego kraju
 • integracje między uczniami
 • przygotowanie uczniów do wspólnych działań w ramach Unii Europejskiej
 • organizacje wspólnych wycieczek
 • zaktywizowanie międzyszkolnej współpracy na płaszczyźnie historyczno – regionalnej i turystyczno – krajoznawcze


Początek współpracy

Nasz początek współpracy ze Słoweńcami zapoczątkował Pan Dyrektor, ponieważ docenił piękno i wyjątkowość Słowenii.

Oto list początkujący przyjaźń między szkołami…


 Myślenice, 06,10,2002 r.

Prezes Towarzystwa Przyjaźni Słoweńsko – Polskich w Ljubljanie

Postanowiłem do Pana napisać, ponieważ kilka dni temu dowiedziałem się od mojego słoweńskiego przyjaciela – mieszkańca Ptuji niedaleko od Maribora – o istnieniu Towarzystwa.

Przebywając w Polsce pokazał mi Regulamin Towarzystwa, z którego dowiedziałem się o jego celach […]i niezmiernie mnie to ucieszyło, gdyż od 12 lat jestem wielkim sympatykiem Słowenii, a od dwóch lat staram się praktycznie poznawać przepiękne zabytki […] .

Dlaczego do Pana pisze?

Otóż jestem dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Myślenicach […] i od roku szukam na terenie Słowenii szkoły, z którą moglibyśmy nawiązać współpracę. Zwracam się, więc z prośbą o znalezienie szkoły, która wyraziłaby prawdziwą chęć współpracy i skontaktowanie nas z nią. Piszę prawdziwą, ponieważ wcześniej wysyłaliśmy informacje do dwóch szkół średnich, które zadeklarowały się współpracować, ale na tym się skończyło [ …].


 Towarzystwo to pomogło nam znaleźć taką szkołę. Jest to szkoła znajdująca się w Sentjernej.Rozkwit współpracy

Pierwsza wymiana nastąpiła w 2002 r. Pierwszi przybyli do nas Słoweńcy.Wszyscy Słoweńcy słyszeli o wielu polskich pięknych miastach i oczywiście o Myślenicach. Grupa ze Słowenii zwiedziła Kraków, Oświęcim, Wadowice, Wieliczkę, a w drodze powrotnej na granicy także Zakopane. Niezapomniane wrażenie zrobiły na nich zabytki Krakowa i muzea w Oświęcimiu - Brzezince. Z radością spacerowali po rynku w Myślenicach, chwaląc jego osobliwy urok.

Zwiedzenie każdego miasta, muzea lub zabytku przez Słoweńców ma na celu przede wszystkim ukształtowanie u uczniów szacunku i otwarcia na różnorodne potrzeby społeczności poprzez przybliżenie mu własnego, naszego regionu tzw. " małej ojczyzny”. Pożegnanie z Polską nie było długie, bo jak ustalono w czerwcu, to kolejne spotkanie nadejdzie znowu. Już 15 października z Myślenic do Sentjernej wyjechało 21 uczniów klas wszystkich poziomów wraz z trojgiem opiekunów: Dyrektor mgr Tadeusz Jarząbek, mgr Barbara Śliwa i mgr Marta Kasperek. Gdy tylko odbywała się rewizyta naszych uczniów, Słoweńscy przyjaciele również organizowali nam wspaniałe i bardzo interesujące wycieczki. W ciągu następnych dni każdych pobytów w Słowenii uczestniczyliśmy w rejsie po Adriatyku, odwiedziliśmy „Port Róż”, które jest idealnym miejscem do wypoczynku, wywiera ogromne wrażenie na każdym spacerującym po nadmorskiej promenadzie, nastrój dodają kwiatowe ogrody i palmy. Odwiedziliśmy również Ljubljane, czyli najmniejszą stolice Europy, które jest najludniejszym i największym miejscem w Słowenii.
Tak właśnie wyglądały wymiany pomiędzy naszą szkołą i tą w Sentjernej, następne występowały co roku od 2003 r. do 2012 , wizyty odbywały się na zmianę. W obecnym roku nasi uczniowie pojadą do przepięknej Słowenii!!!


Obchody 10-lecia współpracy

Dnia 28 września 2012 roku odbyła się w sali MOKiS w Myślenicach uroczystość z okazji 10-lecia współpracy naszego gimnazjum ze szkołą w Sentjernej w Słowenii. Na spotkaniu obecni byli znakomici goście. Ze Słowenii przyjechał burmistrz tej miejscowości Franc Hudoklin wraz z małżonką, obecna była dyrektorka szkoły Viktorija Rangus oraz kilkunastu nauczycieli tej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali goście - m.in. obecna była naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Myślenicach – pani Aleksandra Mistarz, a także pan Piotr Szewczyk - z wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta i wielu innych znakomitych gości.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora Gimnazjum nr 1 – p. Tadeusza Jarząbka, w którym to przypomniał on krótką historię naszej współpracy, począwszy od roku 2002, aż do roku bieżącego. Następnie grupa uczniów ze Słowenii zaśpiewała 2 piosenki i zaprezentowano zebranym informacje o Słowenii i o szkole w Sentjernej.

Po tej części nastąpiło wręczenie upominków dla naszych przyjaciół z Sentjernej. Dyrektor wręczył wszystkim Słoweńcom prezenty – zarówno tym, którzy rozpoczęli tą współpracę jak i wszystkim którzy brali w niej udział przez 10 lat. Jako pamiątkę współpracy dyrektorka szkoły ze Słowenii otrzymała obraz (plakat), na którym znalazły się kontury obu krajów wypełnione zdjęciami z 10 lat wymian. Otrzymała ona również kolejną część kroniki naszej współpracy. Te prezenty wykonał pan Paweł Biela – nauczyciel informatyki. Następnie upominki otrzymali słoweńscy uczniowie. Również p. dyrektor otrzymał dla naszej szkoły prezenty symbolizujące 10 lat naszej współpracy.

Kolejną część stanowił występ grupy muzycznej przygotowanej przez p. Jarosława Pietrzaka (nauczyciela historii), a w tle można było zobaczyć różnorakie zdjęcia z kolejnych lat współpracy.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani odśpiewali słoweńską piosenkę „Piha” i pozowali do grupowych zdjęć upamiętniających to wspaniałe spotkanie.


Podsumowanie

Podsumowując, każda wymiana była bardzo dobrze zorganizowana ze strony słoweńskiej, jak i ze strony polskiej. Każdy uczestnik jechał bardzo dobrze nastawiony, a wracał zawsze jeszcze bardziej szczęśliwy!! Wszyscy uczniowie wracali z nowymi doświadczeniami, z nowymi znajomościami i pamiątkami. Wszystkie cele założone na początku wymian zawsze były w pełni realizowane. Każde zakończenie wymian zawsze wiązało się ze łzami, wzruszeniem, ale i wielkim szczęściem przeżycia czegoś nowego. Bogatsi w nową wiedzę uczniowie dwóch szkól dalej utrzymują ze sobą kontakt przez m.in. portale skocznościowe. Już nie możemy doczekać się następnych spotkań!!! :)

Przygotowała Wiktoria Żywiec pod opieką p. Pawła Bieli

 


Ostatnia wymiana:

 „Przyjaciele - jedna dusza w dwóch ciałach.”

Arystoteles


W piątek pożegnaliśmy naszych gości ze Słowenii. Zanim do tego doszło o godz. 8.00 wszyscy zgromadzili się w szkolnej auli, gdzie odbyło się dla uczestników wymiany spotkanie. W czasie jego trwania uczniowie obejrzeli animację komputerową przedstawiająca historię Polski od chrztu po czasy współczesne (m. in. powstanie Solidarności i Okrągły Stół). Zobaczyli znakomity występ Julki i Gabrysi, które zatańczyły piękny układ taneczny do dwóch piosenek. Następnie wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć prezentację w języku angielskim o Gimnazjum nr 1, którą przygotował p. Paweł Biela. Zawierała ona również zdjęcia z wymiany, która właśnie dobiegała końca. Dla zebranych dwukrotnie wystąpił również nasz niezawodny zespół muzyczny – Anafora. Zaśpiewał piosenkę „Hej sokoły” oraz utwór Pink „Just give me a reason”. Dla zebranych w auli wystąpili również Kacper i Daniel, którzy poprzez swój występ nawiązali do przyjaźni łączącej nasze szkoły.


Włochy

Słowenia

Burkina Faso

burkina-flaga

Ukraina

flagaukrainy

   

 Wieloletnia przyjaźń ze szkołą w Rapallo we Włoszech

Informacje o kraju

Włochy (Italia, Repubblica Italiana) to państwo położone w Europie Południowej na półwyspie Apenińskim. Włochy cechuje wyżynny i górzysty krajobraz. Praktycznie cały kraj reprezentuje klimat podzwrotnikowy i roślinność śródziemnomorska. W tym pięknym państwie znajduje się takie miasto jak Rapallo. Chcę przybliżyć wam tą miejscowowść, ponieważ tutejsze liceum jest miejscem wymian naszych polskich uczniów z włoskimi licealistami. Otóż, Rapallo jest to miejscowość i gmina we Włoszech w regionie Liguria w prowincji Genua. Miasto Rapallo jest znanym ośrodkiem turystyczno - wypoczynkowym nad Morzem Liguryjskim. Jest tu duże i znane kąpielisko morskie na Riwierze Włoskiej. Miasto jest połączone autostradą z Genuą. Według danych  miejscowość Rapallo zamieszkuje  30 224 osób, zagęszczenie ludności wynosi tutaj 897 os./km².

Oficjalna nazwa

Repubblica Italiana
Republika Włoska

Stolica

Rzym

Hymn

Fratellid’Italia
(Bracia Włosi)

Konstytucja

Konstytucja Włoch

Język urzędowy

Język włoski

Język używany

włoski, sardyński, friulski

Ustrój polityczny

republika parlamentarna

Typ państwa

demokracja

Głowa państwa

prezydent Giorgio Napolitano

Powierzchnia

301 230 km²

Jednostka monetarna

1 euro

Zjednoczenie

17 marca 1861

Wstąpienie do UE

25 marca 1957

Religia dominująca

katolicyzm

Liczba ludności

60 861 736

Tabela. Informacje o Włoszech

Początek współpracy

W roku szkolnym 2005/2006 nasza szkoła zorganizowała konkurs na album promujący miejsce zamieszkania uczniów. Właśnie dzięki temu projektowi nawiązaliśmy przyjaźń między szkołą w Rapallo (Liceo Classico Statale Giovamni da Viego).


 List do dyr. Tadeusza Jarząbka od dyrekcji z liceum w Rapallo

Temat: wysyłka albumów uczniów na konkurs „ Moja mała ojczyzna"

Drodzy przyjaciele!

Z radością wysyłamy wam album naszych uczniów na wasz konkurs.

Dołączamy książkę na temat naszego regionu.

Bardzo dziękujemy za Wielkanocne Pozdrowienia i wszystkie materiały dotyczące waszej pięknej ziemi.

Najlepsze pozdrowienia,

Wasi włoscy przyjaciele z Liceo Da Vigo, Rapallo

Dyrektor Profesor Caterina Sommella

Nauczyciele.


 Rozkwit współpracy

Rozpoczęciem współpracy ze szkołą w Rapallo był przyjazd delegacji Włoskiej do Polski w 2006 roku, oraz rewizyta delegacji szkoły w Myślenicach w kwietniu 2007 roku do Włoch.

Następne wymiany odbyły się w :

- W 2008 roku. W tym roku odwiedzili nas już włoscy uczniowie wraz z opiekunami. Podczas tej wizyty uczestnicy wymiany zwiedzili wiele miejsc, z których Polska słynie. Między innymi była to Wieliczka, Zakopane, Oświęcim oraz panorama Krakowa.

- Delegacja w 2008 roku, oraz pierwsza wizyta naszych uczniów w 2009 roku.

- wizyta w 2010 roku.

- kolejne w 2011 i 2012 roku.

- następna już nastąpi w maju obecnego roku!!!

W czasie każdej wymiany z Włochami uczniowie zwiedzali takie miejsca jakimi Myślenice i okolice mogą się pochwalić. Jeździliśmy do Krakowa, Bochni, Oświęcimia, a nawet Zakopanego. Spędzaliśmy noc w kopalni Bochni, zobaczyliśmy Stary Kraków, organizowaliśmy ogniska, oraz staraliśmy się pokazać wiele miejsc nawet w Myślenicach takich jak Zarabie, bawiliśmy się w Parku linowym i jedliśmy Polską PizzeJ. Zawsze pozostawały nam po każdym wspólnie spędzonym dniu wiele dobrych chwil które na pewno nie zapomnimy.

Również Włoscy uczniowie nie pozostawali dłużni…

Uczniowie przebywający na wymianie z Polski mieli okazje zwiedzić panoramę Rapallo oraz Portofino, wykąpać się w morzu pomimo tego że u nas w Polsce zazwyczaj był początek jesieni, zjeść prawdziwą włoską kolacje, wziąć udział w zabawie wieczornej, obejrzeć zmianę warty w Księstwie Monako w Francji podczas drogi powrotnej, wykazać się w sporcie, grając w siatkę, obejrzeć wielkie podwodne Akwarium z tysiącem małych rybek i innych gatunków morskich, oraz najważniejsze spędzić czas w gronie Włoskich przyjaciół, podczas wolnego czasu.


A teraz przedstawię wam program współpracy między gimnazjum Nr 1 w Myślenicach a Liceo Classico Da vigo w Rapallo, zaczerpnięty z dokumentacji szkolnych wymian oraz strony naszego gimnazjum.

Program współpracy ze szkołą w Rapallo

Program uwzględnia :

 • integrację grup młodzieżowych z Gimnazjów
 • zaktywizowanie międzyszkolnej współpracy na płaszczyźnie historyczno – regionalnej, turystyczno – krajoznawczej, sportowej i kulturalnej
 • promocję miasta i regionu
 • przygotowanie uczniów do wspólnych działań w ramach Unii Europejskiej
 • opracowanie produktu finalnego w postaci projektu, strony internetowej,  czy też publikacji
 • komunikację  międzyszkolną opierającą się na wymianie informacji droga internetowa – nie tylko w języku polskim, ale i w języku obcym
 • zorganizowanie wspólnych wyjazdów w ramach wymiany o charakterze krajoznawczo – turystycznym.

 


 W ramach programu uczniowie :

 •  zapoznają się z duchową i materialna kulturą własnego regionu oraz regionu szkoły partnerskiej
 • poznają historię swojego miasta, gromadzą fotografie, dokumenty i legendy
 • ukazują walory krajoznawczo – turystyczne regionu
 • wymieniają informacje dotyczące historii i kultury swojego regionu, tradycji rodzinnych, świąt i spędzania wolnego czasu

 Celem realizacji programu jest:

 • podnoszenie świadomości uczniów w zakresie potrzeby poznania tradycji i kultury swojego regionu
 • uczenie samodzielnego poszukiwania, gromadzenia oraz opracowywania materiałów (projekt)
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami zdobywania informacji i komunikowania się
 • rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym
 • ukształtowanie poczucia własnej tożsamości
 • kształtowanie u uczniów szacunku i otwarcia na różnorodne potrzeby społeczności poprzez przybliżenie mu własnego regionu tzw. „ małej ojczyzny”.


Podsumowanie

Podsumowując, sądzę, że każda wymiana jest przygotowana bardzo dokładnie z troską o bezpieczeństwo i dobrą zabawę każdego z uczniów biorących udział w wymianie. Wielu uczniów kończy każdą wycieczkę z nabytymi nowymi doświadczeniami, które były zawarte w programie współpracy oraz nabywa umiejętności językowe, nową wiedzę o świecie oraz nowe znajomości. Każda z wymian kończyła się łzami, ale szczęścia i świadomością, że zyskaliśmy nowych zagranicznych przyjaciół. Każdy z nas często utrzymuje kontakty długo po zakończeniu wymiany. Wszystkie zamieszczone przeze mnie zdjęcia z wymian polsko-włoskich, obejmują wydarzenia od 2005 roku.

Uczestnictwo w takiej wymianie i współpraca z przyjaciółmi z Włoch naprawdę daje dużo młodym ludziom! :) Polecam każdemu!

Przygotowała Klaudia Lech pod opieką p. Pawła Bieli


Nasza ostatnia wymiana:


Piątek

W piątek, w godzinach wieczornych powitaliśmy w naszej szkole grupę 19 uczniów z Rapallo we Włoszech oraz 3 opiekunów. To kolejny etap współpracy między naszymi szkołami. W tym roku przypada jubileusz 10-lecia współpracy z włoską szkołą.

Grupa z Włoch została entuzjastycznie przywitana przez naszych uczniów. Po przybyciu do szkoły wszyscy udali się do szkolnej stołówki, gdzie odbyło się oficjalne przywitanie oraz wszyscy zebrani zjedli bardzo smaczny posiłek.

Uczestnicy wymiany zwiedzili szkołę, zostały wykonane pamiątkowe fotografie, a następnie wszyscy udali się do domów swoich polskich przyjaciół.


Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małoposkie
tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com