Oddziały Gimnazjalne

Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

w Myślenicach

Burkina Faso – kraj prawych ludzi

 

Bur­ki­na Faso (dawna Górna Wolta) uzy­ska­ła nie­pod­le­głość od Fran­cji w 1960 roku. Obec­ny prezydent Bla­ise Com­pa­ore do­szedł do wła­dzy w wy­ni­ku prze­wro­tu woj­sko­we­go w 1987 roku i wy­grał wszyst­kie wy­bo­ry prze­pro­wa­dzo­ne od tego czasu. Duża gę­stość zalud­nie­nia i ogra­ni­czo­ne za­so­by na­tu­ral­ne sprawia­ją, że per­spek­ty­wy dla więk­szo­ści miesz­kań­ców nie są naj­lep­sze.

 

Oficjalna nazwa

Republika Burkina Faso. Nazwa, która oznacza "kraj prawych ludzi" w językach mossi i diula, będących głównymi rdzennymi językami kraju.

Stolica

Wagadugu (Ouagadougou)

Używane języki

francuski (urzędowy), 90% ludności używa języków afrykańskich

Położenie

Afryka Zachodnia, na północ od Ghany brak dostępu do morza, sawannę przecinają trzy główne rzeki: Czarna, Czerwona i Biała Wolta

Powierzchnia całkowita

274 200 km2

sąsiedzi

Benin, Ghana, Mali, Niger, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej

Klimat

tropikalny; ciepłe, suche zimy; gorące, deszczowe lata

Problemy

susze i pustynnienie kraju w ostatnich latach doprowadziły do poważnego ograniczenia produkcji rolnej i przemieszczeń ludności, nadmierny wypas, degradacja gleb, wycinanie lasów

Waluta

1 frank CFA (XOF) = 100 centymów

Liczba ludności

15 746 232

Średnia życia całej populacji

52 lata

Analfabetyzm

78 %

Telefony komórkowe

1 mln

Stacje telewizyjne

3: jedna stacja państwowa, dwie prywatne

Użytkownicy Internetu

80000

Burkina Faso, jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, ma niewiele zasobów naturalnych i słabo rozwiniętą bazę przemysłową. Około 90% mieszkańców pracuje w rolnictwie, nastawionym w większości na zaspokajanie własnych potrzeb, które jest bardzo wrażliwe na powtarzające się susze. Główną uprawą rynkową jest bawełna

Więcej o szkole można się dowiedzieć ze strony: http://college-laberthonniere.org/, która powstała się dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska”.


Wpłat na rzecz szkoły, lub ze wskazaniem na konkretnego ucznia lub rzecz dla szkoły można dokonać na adres:

College Professionnel Agricole "Laberthonniere"

06 BP 9363 Ouagadougou 06

Burkina Faso

Osoba do kontaktu: Marcel Tiono, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Societe Generale De Banques Au Burkina Faso

SWIFT: SGBBBFBF                               IBAN: BF01 30074 01001 1266240080103


Początki współpracy

Początki naszej współpracy ze szkołą rolniczą (Collège Professionnel  Agricole Laberthonnière) w Burkina Faso sięgają maja 2010 roku i są bezpośrednio związane z działalnością ekologiczną szkoły.

28 maja 2010 roku w Warszawie odbyła się kolejna konferencja Szkół dla Ekorozwoju”, na której nasza szkoły otrzymała wyróżnienie za prowadzenie działalności ekologicznej w postaci Zielonej Flagi.

Gościem specjalnym konferencji był dyrektor ( na zdjęciu) Gimnazjum Rolniczego w Kienfangue (Collège Professionnel  Agricole Laberthonnière) w Burkina Faso, pan Marcel Tiono, od lat współpracujący z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska”.

Po zakończeniu konferencji w Warszawie władze Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” zaproponowały pani mgr Krystynie Oliwie – obecnej na spotkaniu - wizytę dyrektora gimnazjum, pana Marcela Tiono w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. Celem spotkania miała być prezentacja szkoły z Burkina Faso i przedstawienie wyróżniających się w Małopolsce działań ekologicznych naszego gimnazjum. Propozycja „Fundacji dla Środowiska” została rozważona pozytywnie przez dyrektora Tadeusza Jarząbka i od tego momentu rozpoczęła się nasza bezpośrednia współpraca.


 

Historia współpracy

31 maj 2010 r. – wizyta pana Marcela Tiono, dyrektora Gimnazjum Rolniczego w Kienfangue (Collège Professionnel  Agricole Laberthonnière) w Burkina Faso w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. W trakcie wizyty nasz gość m.in.:

- zapoznał się z najciekawszymi miejscami Myślenic,

- odbył rozmowę z dyrektorem Tadeuszem Jarząbkiem na temat dalszej współpracy miedzy szkołami,

- spotkał się z uczniami i nauczycielami gimnazjum w auli szkolnej i w formie prezentacji przedstawił historię swojej szkoły, problemy z którymi boryka się młodzież.

Poinformował zebranych o tym, że jego szkoła jest szkoła prywatną, powstałą m.in. przy wsparciu Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gimnazjum jest czymś więcej niż tylko szkołą – jego rolą jest nie tylko edukacja młodzieży, ale także aktywizacja społeczności lokalnych oraz wychowanie młodego pokolenia, które przyczyni się do rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Uczniowie College „Laberthonniere”, oprócz standardowych lekcji języka francuskiego, matematyki czy chemii, zdobywają praktyczną wiedzę na temat technik uprawy roślin i hodowli zwierząt. W tym celu przy szkole wybudowano chlewnię i owczarnię, m.in. przy pomocy w/w fundacji.

10 sierpień 2010 r. – deklaracja dyrektora Tadeusza Jarząbka o sponsorowaniu nauczania dwóch gimnazjalistów z Burkina Faso przez młodzież naszego Gimnazjum.                                    

13 sierpień 2010 r. - list dyrektora Marcela Tiono do dyrektora Tadeusza Jarząbka z podziękowaniami za miłą wizytę w Myślenicach i wspomaganie jego uczniów.


 LIST DYR. TIONO DO DYR. T. JARZĄBKA:

Drogi Bracie!

Opowiadam na Twój e-mail bardzo szybko. (…) Dziękuję Ci za pomoc finansową dla naszych uczniów. To bardzo duże wsparcie dla szkoły, gdyż koszt utrzymania 1 ucznia przez cały rok szkolny to nieco ponad 400 polskich złotych. W październiku wyślę Wam nazwiska waszych podopiecznych i ich zdjęcia.(…)

Życzyłbym sobie byś Mnie odwiedził (…) Być może Ty i jeden z twoich nauczycieli moglibyście przyjechać na rekonesans i po to, by zrozumieć dlaczego tak bardzo walczę o edukację tutejszej młodzieży…

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za miłe przyjęcie w Myślenicach.(…)

Pozdrowienia.

Miłego Święta z okazji Matki Nieba, Dziewicy Maryi.

Marcel, Twój Brat


14 października 2010 r. - przysłanie nazwisk i zdjęć uczniów, którym uczniowie Gimnazjum nr 1 będą opłacać naukę w Gimnazjum Rolniczym od roku szkolnego 2010/2011 ( roczna kwota to 800 złotych).

Uczniowie Ci to:

-      Joseph Ouédraogo

-      Francoise Ouédraogo.  

10 listopada 2010 r.- przekazanie kwoty 800 zł. Na edukację Josepha Ouédraog i Francoise Ouédraogo.

7 stycznia 2011 r. - oficjalne otwarcie wernisażu fotografii Anny Jarzębskiej. Zaprezentowane zdjęcia powstały w trakcie jej pobytu w Afryce Zachodniej – w Burkina Faso, Mali i Beninie, a zostały udostępnione szkole przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Wernisaż został zorganizowany dzięki staraniom uczniów klasy 2c z Gimnazjum nr 1 w Myślenicach, wspierały ich nauczycielki - Anna Pardyak oraz Krystyna Oliwa.

Wystawa fotografii:CZERWONE I CZARNE. Ziemia i ludzie Afryki Zachodniej.”

Spotkanie prowadziły dwie uczennice klasy 2C - Maria Niewitała oraz Aleksandra Boroń. W klimat ziemi afrykańskiej wprowadzili nas uczniowie naszego Gimnazjum - Ilona Oliwa, Mikołaj Bała oraz Jakub Malczewski grą na afrykańskich bębnach. Po tym wystąpiły uczennice klasy 2C prezentując afrykańskie tańce. Następnie głos zabrał Dyrektor Gimnazjum nr 1 - pan Tadeusz Jarząbek. Po słowie pana Dyrektora odbył się pokaz multimedialny zdjęć pani Anny Jarzębskiej. Na zakończenie można było spróbować niektórych afrykańskich potraw - m.in. bananowca, owoców granatu i wielu innych.                
Wernisaż uświetnili swoją obecnością znakomici goście – m. in. reprezentujący Urząd Miasta i Gminy p. Bronisław Poradzisz, Naczelnik Wydziału Edukacji – p. Aleksandra Mistarz, Dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół. Wystawa była czynna w Domu Parafialnym w Myślenicach do 15 stycznia.

Sami gimnazjaliści, którzy poznali już nieco kulturę swoich kolegów z Burkina Faso, przygotowali program dotyczący stylu życia, obyczajów i kultury Afrykańczyków. Uczestnicy imprezy mieli okazję poczuć niezwykły afrykański klimat – posłuchać rytmu bębnów i obejrzeć impresję taneczną w wykonaniu: Ilony Oliwy, Martyny Owcy, Katarzyny Gduli, Iwony Lech, Klaudii Szuby-Łaty, Jakuba Malczewskiego i Mikołaja Bały. Występ muzyczno-taneczny ewidentnie przypadły wszystkim do gustu, o czym świadczył wyjątkowo entuzjastyczny aplauz.

Chwilę po uczniowskich występach głos zabrała autorka wystawy, Anna Jarzębska, która wyświetliła prezentację multimedialną i opowiedziała o tym, czego sama dowiedziała się o Afryce Zachodniej w trakcie swojego pobytu – mówiła o panujących tam warunkach życia, problemach społecznych, gospodarczych a także o różnicach kulturowych. Zarówno uczniowie jak i goście słuchali z zaciekawieniem, dziwiąc się niejednokrotnie niektórym z różnicom w stylu życia tamtejszych Afrykańczyków a Europejczyków. Autorka zdjęć zachęciła wszystkich do oglądania wystawy.

Podziwianie fotografii, rzeźb i masek umilił poczęstunek z potraw nawiązujących do afrykańskiej kuchni.

Zapraszamy również do obejrzenia filmowego skrótu z wystawy znajdującego się na stronie www.g1myslenice.pl w zakładce „Galeria 2010/2011”.

7 luty 2011 r.- przesłanie przez dyrektora szkoły Marcela Tiono informacji o wynikach nauczania naszych uczniów: Josepha i Francoise.

07 marzec 2011 r. - klasa 2c organizuje akcję charytatywną na potrzeby współpracy oraz pisze listy do naszych przyjaciół z Afryki. Z zebranych materiałów i zdjęć została stworzona prezentacja naszej szkoły, którą wysłaliśmy do Burkina Faso. Cieszyliśmy się, że paczka z materiałami dotarła na miejsce, a dowodem tego były odesłane do nas zdjęcia Josepha i Francoise, którzy trzymają zdjęcia naszej szkoły i uczniów klasy 2 c.

                  

25 maj 2011 r.- informacja o postępach w nauce naszych podopiecznych, przesłanie zdjęć z ich codziennego życia.

04-12 października 2011 r. - organizacja akcji charytatywnej w szkole na rzecz uczniów Burkina Faso. Akcja polegała na zbiórce rzeczy z przeznaczeniem na fanty. Celem zbiórki było zorganizowanie akcji charytatywnej, z której pozyskane środki zostaną przekazane na pomoc młodzieży z Burkina Faso. Sama akcja została przeprowadzona 27 października 2011r. Młodzież zdobyła fanty na loterię, a rodzice zaangażowali się w organizację słodkości. Przygotowane ciasta znikały jak „świeże bułeczki”! Społeczność szkolna czynnie brała udział w tym pięknym przedsięwzięciu.

Uzyskana kwota to 380 zł 20 gr. Środki te zostały przekazane uczniom Burkina Faso w Afryce.

25 maj 2011 r. - informacja o postępach w nauce naszych podopiecznych, przesłanie zdjęć z ich codziennego życia.

18 - 19 października 2012 r. - uczniowie ze szkolnego wolontariatu przeprowadzili akcję charytatywną, która miała na celu zebranie funduszy na pomoc dla naszych podopiecznych z Gimnazjum Rolniczego w Burkina Faso na rok szkolny 2012/2013. Zebrana kwota to 875 złotych, została przekazana dyrektorowi szkoły Marcelowi Tiono 29.10.2012 r.


 

10 marzec 2013 r.

Otrzymaliśmy kolejne informacje o szkole w Burkina Faso i zdjęcia przedstawiające naszych podopiecznych. Dowiedzieliśmy się, że nasi przyjaciele mają wielkie kłopoty z internetem stąd wiadomości przekazywane są tak rzadko. Ponadto boją się upałów i wojny w sąsiedniej Mali. Jak pisze dyrektor Tiono: „W szkole walczę o projekt finansowy mający pokryć koszty:

 

-          zakwaterowania dla 15 młodych uczniów,

-          stworzenia platformy warzywnej,

-          wybudowania nowoczesnego kurnika.”

 

Zdjęcie: zaświadczenie o wynikach nauczania (średnia ocen ) uzyskanych w pierwszym semestrze 2012/2013 roku przez Francoise Ouedraogo i Josepha Ouedraogo ( naszych podopiecznych z klasy V)


 

Zdjęcia nr 1 i 2 budowa nowego budynku szkolnego

Zdjęcia nr 3,4,5 - Francoise Ouedraogo i Joseph Ouedraogo (nasi podopieczni z V klasy)

 

Zajęcia na świeżym powietrzu:


 

W ciągu ostatnich dwóch lat na bieżąco następowała wymiana informacji miedzy panem dyrektorem Tadeuszem Jarząbkiem, a dyrektorem szkoły w Burkina Faso panem Marcelem Tiono. Życzenia z okazji Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych są trwałym elementem współpracy. Co prawda ze względu na odległość raczej nie dojdzie do wymiany bezpośredniej uczniów, ale w czasach Internetu jest szansa na spotkanie wirtualne.

Zachęcamy wszystkich chętnych do współpracy z przyjaciółmi z Afryki, szczególnie tych, którzy znają język francuski.

 Przygotował Karol Jarząbek

pod kierownictwem pana mgr Pawła Bieli


Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małoposkie
tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com