Przedstawiamy podsumowanie projektu organizowanego w klasach pierwszych pod opieką pani Katarzyny Twardosz.

 

Projekt „Myśl logicznie!” został wykonany przez uczniów klas pierwszych uczęszczających w roku szkolnym 2010/ 2011 na zajęcia dodatkowe z matematyki pod opieką Katarzyny Twardosz.

Uczniowie klas pierwszych uczestniczący w projekcie:

 

 

 

 

Domanus Ewelina, 1a        

Zwierzchowski Michał, 1a   

Sapała Kasper, 1b   

Sowa Seweryn, 1b  

Bała Justyna, 1d     

Gurbisz Zofia, 1d    

Czesnowska Kamila, 1e     

Kasprzyk Beata, 1e 

Hodurek Justyna, 1e

Hechsman Ewa, 1f

Kaczmarczyk Dagna, 1f

Kurdziel  Joanna, 1f 

Polek Dobrochna, 1f

Ślusarz Natalia, 1f   

 

 

 

Projekt składał się z trzech zasadniczych etapów:

 

I etap- opracowanie zbioru zadań z ciekawymi zadaniami, łamigłówkami, zadaniami sudoku i tym podobnymi

II etap- realizacja pracy badawczej „Człowiek witruwiański”

III etap- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów matematycznych dla uczniów klas VI szkół podstawowych

 

 

Nasze działania polegały na:

 

1.Zgromadzeniu zadań logicznych, łamigłówek, zadań sudoku i tym podobnych oraz ich wspólnym rozwiązaniu

2.Pracy nad składem zbioru zadań, określeniem rozdziałów i ich zatytułowaniem

3.Zaproponowaniu zadań do rozwiązania oraz przebiegu warsztatów

4.Zaprojektowaniu plakatu reklamującego warsztaty oraz zaproszeń i dyplomów

5.Realizacji pracy badawczej „Człowiek witruwiański”

 

 

Pomysł został zaczerpnęliśmy z publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego pt. "Uczniowskie prace zespołowe".

 

Ilustracja tzw. człowieka witruwiańskiego przedstawia nagiego mężczyznę w dwóch nałożonych na siebie pozycjach, wpisana w okrąg i kwadrat. Rysunek pochodzi z traktatu O architekturze ksiąg dziesięcioro autorstwa Witruwiusza, rzymskiego inżyniera z I wieku p.n.e. upowszechniony przez  Leonarda da Vinci. Autor podał zasady wznoszenia budowli sakralnych, które powinny mieć proporcje człowieka. Stwierdza, że ludzkie ciało jest modelem wszystkich proporcji, ponieważ postać z wyciągniętymi rękami i nogami wpisuje się w ”doskonałe” figury geometryczne: kwadrat i koło. Witruwiusz zwrócił uwagę na fakt, że wysokość człowieka dorosłego równa się w przybliżeniu szerokości jego rozłożonych ramion.

 

Nasza praca badawcza polegała na upewnieniu się, czy reguła Witruwiusza jest aktualna dziś.

Na jakie pytania szukaliśmy odpowiedzi?

Czy rozpiętość ramion u każdego z nas jest taka sama jak nasz wzrost? Czy zasada ta dotyczy tylko osób dorosłych?

Czy współcześni chłopcy mają takie same proporcje jak człowiek witruwiański?

Czy współczesne dziewczyny mają takie same proporcje jak człowiek witruwiański?

Czy wysocy chłopcy mają proporcje bardziej zbliżone do człowieka witruwiańskiego niż niscy?

Czy wysokie dziewczyny mają proporcje bardziej zbliżone do człowieka witruwiańskiego niż niskie?

 

6.Zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów matematycznych. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali uczniowie:  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

SZKOŁA

IWONA JARZĄBEK

 

Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biertowicach

Biertowice
32-440 Sułkowice

AGATA DMYTRZYK

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

Ul. Stanisława Pardyaka 26

32- 400 Myślenice

KRZYSZTOF MICHALIK

 

Szkoła Podstawowa w Glichowie

JAKUB PODMOKŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Jadwigi Królowej w Myślenicach

Ul. Zdrojowa 14

32- 400 Myślenice

ALICJA SZYMSKA

BARTŁOMIEJ BUJAS

MATEUSZ WYLEGAŁA

KSAWERY JAROS

MARCIN MAZUREK

KAROL JARZĄBEK

ŁUKASZ MACIASZKIEWICZ

MAGDALENA KRAWCZYK

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

Ul. Żeromskiego 2

32- 400 Myślenice

ALEKSANDRA ĆWIERZ

MAŁGORZATA MISTARZ

 

Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa w Osieczanach

Osieczany 100

32- 400 Myślenice

STANISŁAW TĘCZYŃSKI

 

Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa w Bysinie

Bysina 284

32- 400 Myślenice

PIOTR KUREK

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach

ul. Tysiąclecia 17

32-440 Sułkowice

GABRIELA GWÓŹDŹ

RAFAŁ FORNALIK

WERONIKA JAGODA

RAFAŁ HUDASZEK

PATRYCJA DĄBROWSKA

URSZULA SĄDA

Szkoła Podstawowa w Polance. Polanka 71, 32-400 Myślenice

ANTONI BUCZEK

 

Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Ul. Starowiślna 7

31- 038 Kraków

 

 

8. Podsumowaniu warsztatów: rozdaniu dyplomów  oraz podarunków dla każdego uczestnika oraz nagród zwycięskiej drużynie.

 

Zwyciężyła drużyna nr 1 w składzie:

Agata Dmytrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Aleksandra Ćwierz  ze Szkoły Podstawowej w Osieczanach

Iwona Jarząbek ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biertowicach

Gabriela Gwóźdź ze Szkoły Podstawowej w Polance

 

Projekt został bardzo dobrze oceniony przez wszystkich jego uczestników. 

 

 

 

 

 

 Projekt „Myśl logicznie! ” został wykonany przez uczniów klas pierwszych uczęszczających w roku szkolnym 2010/ 2011 na zajęcia dodatkowe z matematyki pod opieką Katarzyny Twardosz.