Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych:


JĘZYK POLSKI

Wymagania edukacyjne

Oczekiwane osiągnięcia


HISTORIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA WSZYSTKICH KLAS


FIZYKA

Wymagania edukacyjne

Oczekiwane osiągnięcia

 

BIOLOGIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA WSZYSTKICH KLAS

KLASA PIERWSZA

Osiągnięcia

KLASA DRUGA

Osiągnięcia

KLASA TRZECIA

Osiągnięcia


CHEMIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA WSZYSTKICH KLAS

KLASA PIERWSZA

Osiągnięcia

KLASA DRUGA

Osiągnięcia

KLASA TRZECIA

Osiągnięcia


MATEMATYKA

Wymagania edukacyjne

System Oceniania

KATARZYNA TWARDOSZ

Dokumenty - klasy I

Dokumenty - klasy II

Dokumenty - klasy III

JOANNA CIAŁOWICZ

System oceniania

Wymagania edukacyjne

MARIA LATOSIEWICZ

System oceniania

Wymagania edukacyjne

 

 

MGR WOJCIECH LISZKA

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA PIERWSZA

Osiągnięcia

KLASA DRUGA

Osiągnięcia

KLASA TRZECIA

Osiągnięcia


ZAJĘCIA TECHNICZNE

 KLASA PIERWSZA

Wymagania edukacyjne

Osiągnięcia

KLASA DRUGA

Wymagania edukacyjne

Osiągnięcia


INFORMATYKA

 KLASA TRZECIA

Wymagania edukacyjne

Osiągnięcia


GEOGRAFIA

 Wymagania edukacyjne

Osiągnięcia


PLASTYKA / ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA WSZYSTKICH KLAS


JĘZYK NIEMIECKI

Wymagania edukacyjne

Osiągnięcia


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDB  DLA WSZYSTKICH KLAS


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS-U  DLA WSZYSTKICH KLAS


RELIGIA  

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII  DLA KLAS PIERWSZYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII  DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH


WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Wymagania edukacyjne

Oczekiwane osiągnięcia

 

JĘZYK ANGIELSKI

Wymagania English Plus 1

Wymagania English Plus 2

 

 

KRYTERIA Z HISTORII DLA WSZYSTKICH KLAS