Oddziały Gimnazjalne

Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

w Myślenicach

Klasy z poszerzoną ilością godzin biologii

a. szersza realizacja tematów z zakresu ekologii, ochrony środowiska, wychowania

zdrowotnego

b. spotkania z ciekawymi ludźmi

c. wycieczki przedmiotowe do Gorczańskiego, Ojcowskiego i Tatrzańskiego

Parku  Narodowego

d. wycieczki do ZOO i Ogrodu Botanicznego w Krakowie

e. lekcje w Muzeum Przyrodniczym i Archeologicznym w Krakowie

 

 

Realizacja ścieżek między przedmiotowych: ekologiczna i prozdrowotna

Od  roku szkolnego 2007/2008 wycieczki dla klas drugich do Chorzowa;

Ogród Zoologiczny i Planetarium (biologia, geografia)

 

Pomoc zwierzętom w schroniskach

2005/2006 –A. Pardyak,, 2006/2007 -K. Twardosz, 2007/2008, -T. Salawa, B. Gibała 2008/2009 –T. Salawa


Październik Miesiącem Ochrony Przyrody

a.  co roku plakaty nawołujące do ochrony środowiska

b.  2004  spotkanie z leśnikiem Stanisławem Siłuszykiem – temat wykładu –

„Poznanie walorów przyrodniczych naszego regionu”


Obchody Światowego Dnia Ziemi  -  co roku

 1. spotkanie z  z-ca Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska – Ryszardem Listwanem (temat spotkania: Kondycja środowiska przyrodniczego w województwie małopolskim, a zwłaszcza w powiecie myślenickim) 2004

b. Ogólnopolski Konkurs Zadaniowy „Dla Ziemi dla siebie- zostań   Przyjacielem  Ziemi” pod hasłem „Pamiętnik Starego Drzewa” 2004r

- wyróżnienie praca zbiorowa


 1. Spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krakowie: Krzysztofem Kusem, temat wykładu „Przyroda puka do drzwi -  gatunki synantropijne”  2006
 2. Apel, przygotowano przedstawienie na temat segregacji odpadów i plakaty „Chronimy Przyrodę, „Zagrożenia dla Ziemi” 2007
 3. Wycieczka edukacyjna dla klas biologicznych na Składowisko Odpadów na

„ Borzęcie”

f.    dekoracja szkoły (plakaty: „Góra śmieci”, „Co dalej z tym odpadem?”  2008 - 2009

g.   dekoracja szkoły (plakaty), gablota na korytarzu

h.   zbiórki surowców wtórnych


Śmieci

 • Akcja „Co z tą górą śmieci” p. Śliwa 2004r
 • Konkurs z gminy – segregacja odpadów –  (2 edycje)
 • Sprzątanie świata -  co roku
 • Zbiórka makulatury  - 2 razy do roku
 • Całoroczna segregacja odpadów – od 2 lat
 • Całoroczna zbiórka baterii (2 lata- 277kg) współpraca z organizacją odzysku „Reba”
 • Projekt „Dobre rady na odpady” – 2009 – zakończenie w październiku

(przygotowanie stanowisk do segregacji odpadów, współpraca z gminą i RPGK, wywiady z pracownikami UMiG i mieszkańcami gminy na temat gospodarki odpadami, monitorowanie dzikich wysypisk, przygotowanie mapki z punktami do segregacji odpadów,  przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do recyclingu i selektywnej zbiórki)

*Prelekcje dla rodziców na zebraniach klasowych zachęcające do pomocy dzieciom w segregacji domowych odpadów, zwracanie większej uwagi na dbałość o środowisko


Profilaktyka

 1. Spotkania z lekarzami (Barbara Dziewońska –ginekolog, Lucyna Gdula- dermatolog) higieniczny tryb życia, pulmonolog Jerzy Śliwa 2002,  2006


 1. Warsztaty dla uczniów „Uczę się akceptacji siebie, biorę odpowiedzialność za każdy swój krok” – postawa wobec środków odurzających, zdrowy styl życia – współpraca z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” 2006


 1. Warsztaty dla uczniów klas pierwszych z Maltańską Służbą Medyczną

co roku :udzielanie pierwszej pomocy


 1. Spotkania z Państwową Strażą Pożarną – bezpieczeństwo, udzielanie pierwszej pomocy - 2008


 1. Całoroczny program profilaktyczny „Trzymaj formę!” – 3 lata
 • zlot turystyczny – co roku
 • konkursy na najbardziej usportowioną klasę, w różnych kategoriach – co roku
 • dzień sportu – co roku
 • koło taneczne – co roku
 • konkurs na najciekawszy układ choreograficzny – co roku
 • różnorodne zajęcia sportowe: basen, narty, lodowisko, kręgle, siłownia,
 • lekcje tematyczne (biologia, chemia, godzina wychowawcza)
 • plakaty zachęcające do aktywnego trybu życia i wypoczynku, piramidy

zdrowego żywienia

 • materiały dla szkolnej biblioteki
 • pedagogizacja  rodziców (ulotki rozdawane na zebraniach)
 • Kiermasz Zdrowej Żywności 2007/08Konkursy:

 • Ciekawa biologia – najciekawszy zielnik gimnazjalisty”

Przygotowanie zielników na konkurs 2003,2004

 • Konkurs ekologiczny – „Przyroda Myślenic w obiektywie” – organizowany przez ZGDGR (współpraca z ZGDGR) 2004r.
 • Gminny Konkurs Ekologiczny – wiedzowy-2 miejsce 2005r
 • Konkurs Wiedzy Turystyczno- Krajoznawczej o Ziemi Myślenickiej – T. Salawa konkurs organizowany przez PTTK,

2005,– drużyna zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego

2006 – 2 miejsce w województwie

2008 -1 miejsce w powiecie

 • Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy –

Poznajemy Ojcowiznę” – co roku – T. Salawa

2005 -3 miejsce w województwie

2006 – kwalifikacja do województwa

2008 -1 miejsce w województwie

 • Konkurs BRD – bezpieczeństwo ruchu drogowego

2006/2007 -4 miejsce w powiecie –M. Kasprzycki

2008/2009 – 2 miejsce w województwie -   P. Biela


 • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-planeta”

2004/2005 (16 uczniów) –  8 wyróżnień

2005/2006 (7 uczniów ) II miejsce i 3 wyróżnienia

2006/2007 (59 uczniów) – 14 wyróżnień

2007/2008 (80 uczniów) - 8 wyróżnień , 2 wyniki bardzo dobre

Ogólnopolski Konkurs Zadaniowy „Dla Ziemi dla siebie- zostań Przyjacielem    Ziemi” pod hasłem „Pamiętnik Starego Drzewa” 2004

- 2-gie miejsce praca zbiorowa                                        opiekun K. Oliwa


 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny
 1. I. 2005/2006 – 16 uczniów

Część albumowa:

 • 2miejsce
 • 3miejsce

Prezentacja komputerowa:

 • 3 miejsce

Kategoria wiedzowa

 • 3miejsce

II. 2006/2007 - 38 uczniów „Pomniki przyrody w mojej okolicy”

Część albumowa:

 • 1miejsce
 • 2miejsce
 • 3miejsce

III. 2007/08   - 60 uczniów  „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Część albumowa:

 • 1miejsce –Iwona Tryka -2m
 • 2miejsce – Kinga Polewka – 3c
 • 3miejsce – Izabela Jeleń – 1d

Prezentacja komputerowa:

 • 2 miejsce – Karolina Kordula – 2j


Wyróżnienia w Gazecie:

IV. 2008/2009 -    „Ochrona przyrody w Polskich Parkach Narodowych”

 • Olimpiada Zdrowia 2007/08

22 osoby w etapie szkolnym,

w etapie wojewódzkim szkołę reprezentowała Klaudia Ceniuch - klasa 2m

 • Małopolski konkurs biologiczny

2004/2005 „Bioróżnorodność form życia”

Etap szkolny: 35 osób

Etap rejonowy: 7 osób

2005/2006 „Woda środowiskiem życia organizmów żywych”

Etap szkolny: 61 osób

Etap rejonowy: 5osób:

Etap wojewódzki: 3 osoby

2006/2007 „Środowisko naturalne, jego zagrożenia i ochrona”

Etap szkolny: 42 osób

Etap rejonowy: 14osób:

Etap wojewódzki: 2 osoby 1 laureatka

2007/2008 „Spojrzenie w stronę człowieka”

Etap szkolny: 56 osób

Etap rejonowy: 14 osób:

Etap wojewódzki: 5 osób 3 laureatki

2008/2009 „Życie gatunków chronionych w Polsce”

Etap szkolny: 62 osób

Etap rejonowy: 10 osób:

Etap wojewódzki: 1 osoba -1 laureatka


Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii – prowadzący K. Oliwa

Klasa IIc i IIb – zajęcia całodniowe w terenie 2007


Współpraca ze Związkiem Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa

od 2000r do 2007r

 1. Program Teraźniejszość i przyszłość Raby
  1. Prelekcje przedstawicieli Związku
  2. Turniej wiedzy  poświęcony ochronie wody pitnej

„Niespodzianki z Raby”

 1. Konkurs na projekt zagospodarowania zbiornika dobczyckiego
 2. Pozyskanie literatury fachowej z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 3. Zwiedzanie: Stacji Uzdatniania Wody w Dobczycach oraz zapory wodnej na rzece Rabie (klasa I i II b )

- poznanie procesów uzdatniania wody, funkcjonowania stacji

f. Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii

klasa IIc i IIb – zajęcia całodniowe w terenie 2007

2001 – 2002 szkoła realizowała projekt konkursowy w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla gimnazjalistów „Mój szkolny kolega z Afryki”

- klasy między innymi:  zapoznały się z filmem „ Dzieci Afryki”, odbyły spotkanie z misjonarzem S. Wójcikiem podczas których zapoznały się z trudną sytuacją swoich afrykańskich rówieśników: niedożywienie, brak dostępu do czystej wody, choroby, brak profilaktyki zdrowotnej. W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny „Dzieci Afryki ich radości i smutki” (wystawa prac pokonkursowych muzeum regionalne), zbierały pieniądze na pomoc dla nich (przekazane zostały do Komisji Episkopaty Polski ds. Misji.


Przegląd Możliwości Artystycznych Uczniów Gimnazjum

- w przedstawieniach wielokrotnie przedstawiano tematykę ekologii, ochrony środowiska czy walki z nałogami

- 2001/2002:  I miejsce zajęła klasa Ib prezentując spektakl „ Gdyby w starożytności były papierosy”


2007 - realizacja zajęć z młodzieżą gimnazjum na Składowisku Odpadów  i spotkanie z

wicemarszałkiem Małopolski Wojciechem Kozakiem na potrzeby TV Kraków,

program  „ Środowisko i my’ ( emisja programu 04.07.2007 ) temat: segregacja, recykling i składowanie odpadów.

Biologia, chemia, geografia – zadania z lekcji

- prace plastyczne; plakaty, ulotki, albumy np. co powinieneś wiedzieć o AIDS, choroby skóry, ruch to zdrowie, rolnictwo ekologiczne, Parki Narodowe, Nie pal!, alkohol szkodzi!, oszczędzaj wodę, odżywiaj się zdrowo, w zdrowym ciele zdrowy duch, klimat a odnawialne źródła energii

-prace literackie: bajki o witaminach i solach mineralnych, miażdżyca skryty morderca wpływ substancji chemicznych na organizm człowieka, wpływ substancji chemicznych na środowisko,Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małoposkie
tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com