Oddziały Gimnazjalne

Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

w Myślenicach

logo szkola promujaca zdrowieO promocji zdrowia!

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:


1.Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2.Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej

- skuteczności i długofalowości działań.

3.Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

4.Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

- osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

- zdrowiu i rozwoju uczniów i pracowników,

- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5.Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu   samopoczuciu uczniów i pracowników. 

Osoba Funkcja w szkole
Tadeusz Jarząbek dyrektor szkoły
Ewelina Zlezarczyk (nauczyciel) koordynator projektu
Magdalena Miętka (nauczyciel)
Sławomir Mosiężny (nauczyciel)
Wojciech Kaźnica (nauczyciel)
Roman Serwiński (nauczyciel)
Marcin Gmyrek (nauczyciel)
Paweł Biela (nauczyciel)
Danuta Dziewierska (woźna)
Łucja Hajdas (pielęgniarka szkolna)
Urszula Dziuba (rodzic)
Adam Flaga (rodzic)
Maria Dziadkowiec (uczeń)
Kinga Bicz (uczeń)
Urszula Kobus (uczeń)


 Zadania Szkolnego Koordynatora ds. Promocji zdrowia to:


1.Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań.

2.Inicjowanie organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole   (planowanie i ewaluacja działań)

3.Kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.

4.Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

5.Współdziałanie z wojewódzkim zespołem wspierającym pracę szkoły.

6.Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludźmi i kierowania ich pracą.


 

Zadania Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia:


1.Reprezentowanie potrzeb i poglądów społeczności szkolnej

2.Łączność i informowanie reprezentowanej grupy o pracach i ustaleniach zespołu

3.Zgłaszanie lub przekazywanie pomysłów do realizacji.

4.Opracowanie planu promocji zdrowia.

5.Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji zdrowia.

Spotkania zespołu odbywają się raz w miesiącu lub dodatkowo według potrzeb. Szkolny zespół tworzą osoby pracujące, negocjujące i współdziałające w osiąganiu wspólnie ustalonego celu. Decyzje podejmowane są większością głosów. Głosy wszystkich członków są równoważne. Spotkania zespołu są otwarte dla wszystkich chętnych.


PLAN PRACY

Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

w zakresie projektu:

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Aby zobaczyć zdjęcia z wybranich działań ekologicznych - kliknij tutaj.


Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małoposkie
tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com