Oddziały Gimnazjalne

Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

w Myślenicach

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 


NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI: GIMNAZJUM nr 1 w MYŚLENICACH

ADRES SZKOŁY / PLACÓWKI: ul. SOBIESKIEGO 1

TELEFON: 12 27 21 338

E MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DYREKTOR: mgr TADEUSZ JARZĄBEK

KORDYNATOR SZKOLNY: mgr EWELINA ZLEZARCZYK


 

1. INFORMACJE O SZKOLE:

Gimnazjum nr 1 w Myślenicach od początku swego istnienia (1999r) świadomie i systematyczne działa w zakresie promocji zdrowia. W roku 2010 szkoła rozpoczęła starania o przyjęcie do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w 2012 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Koordynatorem Projektu.

Zadania promujące zdrowie zawarte są w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym oraz w Programie Działań Szkoły Promującej Zdrowie. Działania te zostały opracowane na kolejne trzy lata (2012-2105). Obejmują one następujące obszary: bezpieczeństwo (zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki), zdrowe odżywianie, ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień, aktywność fizyczna, oraz działania proekologiczne.

Tworzymy w szkole atmosferę i warunki sprzyjające dobrej kondycji fizycznej, społecznej, psychicznej, emocjonalnej zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły oraz całej społeczności szkolnej. Do tej pory szkoła zdobyła certyfikaty: „Bezpiecznej Szkoły”, „Szkoły Odkrywców Talentów”, „Zielonej Flagi” i „CIVIS ET PATRIA" – certyfikat szkoły obywatelskiej.

2. NASZE DZIAŁANIA:

Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, zespół do spraw promocji zdrowia oraz dyrekcja szkoły są zaangażowani w realizację działań z zakresu promocji zdrowia.


I. Poprawa bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

L.P.

NAZWA DZIAŁANIA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE)

OSOBY ZAANGAŻOWANE

UWAGI, WNIOSKI

1

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”

nasze gimnazjum otrzymało tytuł i certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli i uczniów otrzymaliśmy ten tytuł, który jest symbolem naszych działań w propagowaniu bezpieczeństwa wśród młodych ludzi. W ramach zdobywania certyfikatu uczestniczyliśmy m.in. w akcji "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń", w ramach której odbywały się spotkania, wyjścia do sądu rejonowego itp

Dyrekcja, pedagog nauczyciele, uczniowie

2

Szkolenia BHP i inne dla pracowników szkoły,

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

Wzrost efektywności dydaktycznej w pracy z uczniem zdolnym - szkolenie

Jak czytać opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - szkolenie

Kurs udzielania pierwszej pomocy  w sytuacjach zagrożenia życia w tym  zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Dyrekcja

Wybrani nauczyciele

3

Inne formy doskonalenia zawodowego podejmowane przez nauczycieli (kursy, szkolenia, warsztaty)

Konferencja „Bezpieczeństwo w szkole”

Kurs ratownika młodszego

Kurs Instruktorów Turystyki Kwalifikowanej      

Kurs strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej

Konferencja „Działania szkoły, przedszkola, placówki oświatowej na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”

dyrektor szkoły

Robert Kostecki

Marcin Gmyrek

Łukasz Mikołajczyk, Fryderyk  Czepiel, Joanna Kamińska

Mirosława Chmiel, Anita Wygona-Wątor

Sławomir Mosiężny

4

Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły

Zakupiono dla szkoły: rzutniki multimedialne, laptop, komputery, projektor, grafoskop, magnetofony, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero) model oka, model skóry, preparaty mikroskopowe.

Wykonanie przez uczniów modeli: piramidy pokarmowej, skóry, DNA

Dyrekcja

nauczyciele

5

Pielęgniarka szkolna

Przez 3 dni w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) pomocy przedlekarskiej uczniom w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć udziela wykwalifikowana pielęgniarka

dyrekcja

6

Próba ewakuacji

Każdego roku szkoła przeprowadza próbną ewakuację, z udziałem Straży Pożarnej. Celem akcji jest wskazanie dyrekcji problemów, które mogą zaistnieć w obiekcie i utrudnić sprawną ewakuację oraz przygotowanie szkoły do samodzielnej ewakuacji, prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej.

dyrekcja

7

Wycieczki integracyjne dla uczniów klas pierwszych

Każda pierwsza klasa w naszej szkole uczestniczy w dwudniowym wyjeździe integracyjnym na Kudłacze. W czasie jego trwania uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym – p. policjantem Krzysztofem Łazarczykiem, ćwiczeniach integracyjnych z panią pedagog Mirosławą Chmiel, poznali specyfikę i działalność szkoły, uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych, mających na celu zintegrowanie uczniów i ułatwienie im startu w nowym środowisku szkolnym

Dyrekcja

Wychowawcy klas pierwszych

8

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dzieciom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne udzielane rodzicom dzieci i nauczycielom polega na: pomocy rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udziela się dzieciom w formie: zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,  niwelowania niepożądanych zachowań, porad i konsultacji.

Pedagog szkolny

dyrekcja

nauczyciele

9

Zajęcia dodatkowe

Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Udział w zajęciach jest szansą na wyrównanie braków wynikających z indywidualnych dysfunkcji, kompensowanie  deficytów rozwojowych. Rozwijane osobiste uzdolnienia i zainteresowania pozytywnie wpływają na  kondycję psychofizyczną.

Dyrekcja

nauczyciele

10

Warsztaty „Jak udzielać pierwszej pomocy”?

Szkoła od kilku lat współpracuje z wolontariuszami "Szkoły Młodych Ratowników" oraz z Maltańską Służbą Medyczną, dzięki tej współpracy wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne (3 godziny lekcyjne w każdej klasie)

dyrekcja

Ewelina Zlezarczyk

11

Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy

Reprezentacja naszego gimnazjum zdobyła 2 miejsce

Bogusław Janas

Ewelina Zlezarczyk

12

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – konkurs gminny

Reprezentacja naszej szkoły zajęła 1 miejsce i  awansowała do etapu powiatowego.  (4 miejsce w powiecie)

Paweł Biela

13

Realizacja projektu „Jeżdżę z głową”

Poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę motorowerową (warsztaty, plakaty, filmy, gry strategiczne, spotkania z policjantami)

Paweł Biela

14

Udział w seminarium „Niebieskie karty”

Sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce dl szkół, procedury zakładania Niebieskiej Karty

Bogusław Janas

15

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” - szkolenie

Szkolenie e-learning dla nauczycieli

Bogusław Janas

16

Udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”

We wszystkich klasach podczas Dnia turystyki Pieszej przeprowadzono zajęcia na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu w górach, nad morzem w mieście itd.

Pedagog - Mirosława Chmiel, wychowawcy

II. Zdrowe odżywianie

L.P.

NAZWA DZIAŁANIA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE)

OSOBY ZAANGAŻOWANE

UWAGI, WNIOSKI

1

Realizacja projektu „Trzymaj formę”

-Przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, kanapek itp., zajęcia, pokazy, warsztaty kulinarne,

-Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety,

-Dni zdrowego jedzenia, wybranego produktu - owocu, warzywa, sałatki, soku itp.,

-Obliczanie BMI, diagramy klasowe,

-Ocena własnej aktywności fizycznej i stylu życia (w tym m.in. testy wysiłkowe),

-Zajęcia, pokazy, instruktaże ruchowe ćwiczenia gimnastyczne (dodatkowe – poza lekcjami w -f, np. ćwiczenia rozciągające, relaksacyjne, Nordic Walking),

-Zajęcia taneczne, aerobiku, fitness itp.,

-Biegi uliczne, zawody sportowe, mecze,

-Wycieczki piesze, spływy,

-Wyjazdy na basen, lodowisko, do klubu fitness, ośrodka wspinaczki linowej,

-Wykłady, prelekcje, pogadanki, debaty prozdrowotne,

-Konkursy np. plastyczne, wiedzy (inne niż konkursy sprawnościowe/ zawody sportowe),

-Ekspozycje, wystawy.

Wojciech Kaźnica

Roman Serwiński

2

Realizacja projektu „Zdrowe odżywianie – czy to takie trudne?”

1. Cykl lekcji wychowawczych o zdrowym żywieniu

2. Prezentacje multimedialne

3. Przygotowanie dużego drewnianego modelu piramidy

4. Udział w Gminnym Dnia Zdrowia

5. Przygotowanie ulotek promujące zdrową żywność

6. Udział w konkursie Winiary „Żyj smacznie i zdrowo”

Sławomir Mosiężny

3

Powiatowy Dzień Zdrowia na myślenickim Rynku „Bomba witaminowa w sokach dla każdego”

Do obchodów przyłączyła się klasa 2d, przez cały dzień uczniowie częstowali przechodniów przygotowanymi przez siebie sokami ze świeżych owoców i warzyw (wydano prawie 2000 soków).

Sławomir Mosiężny

4

Dzień Zdrowej Żywności

(2 dni – w szkole i Hali Sportowej na Zarabiu

celem akcji jest promowanie zdrowego stylu odżywiania, uczniowie samodzielnie przygotowali posiłki ze zdrowych produktów

 

Wojciech Kaźnica

Roman Serwiński

5

Edukacja prozdrowotna na lekcjach wychowawczych, biologii i wychowaniu fizycznym

Na lekcjach wychowawczych realizowane są zagadnienia zawarte w V punkcie Programu Wychowawczego Szkoły (V. Edukacja prozdrowotna i profilaktyka)Na lekcjach biologii w klasie pierwszej uczniowie poznają anatomię i fizjologię człowieka i po każdym dziale zajmują się higieną i profilaktyką (min. 10 lekcji w roku)

W ramach zajęć WF do wyboru prowadzono zajęcia z edukacji zdrowotnej. Nauczyciele prowadzą zajęcia w ilości 30 godzin w czasie całego 3-letniego cyklu kształcenia w gimnazjum. Obszary tematyczne zostały opracowane oddzielnie dla klasy I, II i III w ilości 10 godzin dla każdej w dowolnie wybranym przez nauczyciela semestrze.                                                                               

Wychowawcy

Biolodzy

Nauczyciele wychowania fizycznego

6

Małopolski Konkurs Biologiczny

„Rośliny a zdrowie człowieka”

W etapie szkolnym konkursu uczestniczyły 34 osoby, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się 2 osoby – Paulina Burek i Aleksandra Gądek-  zostały finalistkami konkursu

Ewelina Zlezarczyk

7

Wystawa „The Human Body”

Na wystawie uczniowie zapoznali się z anatomią człowieka, zobaczyli też jakie zmiany w organizmie powoduje nieprawidłowe odżywianie i brak ruchu. (otłuszczone narządu, nowotwory układu pokarmowego, marskość wątroby, wrzody itd.)

Ewelina Zlezarczyk

8

Darmowe obiady dla niektórych uczniów

Szkoła troszczy się o zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie dożywiania. Część uczniów korzysta nieodpłatnie z obiadów, które sponsorowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach i Sułkowicach

dyrekcja

9

Paczki żywnościowe dla ubogich rodzin

Wolontariusze naszej szkoły jak również inni uczniowie, rokrocznie w okresie świąt Bożego Narodzenia organizują paczki żywnościowe i artykuły przemysłowe, które przekazują ubogim rodzinom, by mogli w Święta zjeść pełnowartościowe posiłki

Dorota Święch

 

III. Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień

L.P.

NAZWA DZIAŁANIA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE)

OSOBY ZAANGAŻOWANE

UWAGI, WNIOSKI

1

Realizacja programu profilaktycznego na lekcjach wychowawczych

W każdej klasie realizowany jest program profilaktyczny mający na celu profilaktykę uzależnień:

Klasy pierwsze – „Znajdź rozwiązanie - nie pal!”

Klasy drugie – „Archipelag skarbów”

Klasy trzecie – „Znajdź rozwiązanie - nie pij!”

W klasach pierwszych i trzecich realizowanych jest minimum 5 zajęć związanych z tematem.

Pedagog - Mirosława Chmiel

Wychowawcy klas

Rodzice

2

Współpraca z  Fundacją Homo Homini im. Karola de Foucauld w celu realizacji programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów’

Program „Archipelag Skarbów” to

-  dwa 5 godzinne spotkania dla uczniów realizowane przez Fundację Homo Domini,

- szkoleniowa rada pedagogiczna dla nauczycieli ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilakt. na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

- spotkanie edukacyjne dla rodziców poświęcone omówieniu wyników badań uczniów oraz umiejętności rozmawiania z dorastającymi dziećmi o sprawach miłości i seksualności.

Pedagog - Mirosława Chmiel, rodzice

Wychowawcy klas drugich

3

Realizacja programu profilaktycznego na lekcjach biologii

Klasy pierwsze:

Higiena i choroby wszystkich układów wchodzących w skład ciała człowieka. Zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne. Choroby zakaźne i cywilizacyjne.

Klasy trzecie:

Człowiek a środowisko. Wpływ zanieczyszczeń wody powietrza i gleby na zdrowie człowieka. Mutacje i choroby genetyczne.

Ewelina Zlezarczyk

Krystyna Oliwa

Sławomir Mosiężny

4

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięły w nim udział 64 zespoły uczniowskie.

Pedagog - Mirosława Chmiel

5

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

Wszystkie klasy pierwsze przygotowywały plakaty na temat szkodliwości palenia, jedna z klas przygotowała na ten temat przedstawienie teatralne

Pedagog - Mirosława Chmiel

6

Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego

Spotkania na temat bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, na ulicy, udzielanie pierwszej pomocy, obrona konieczna, nietykalność cielesna, jak się bronić przed dopalaczami, narkotykami  – dla wszystkich klas

Pedagog - Mirosława Chmiel

7

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Pozory mylą, dowód nie”

Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, prawne konsekwencje sprzedaży i spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, czym jest demoralizacja i jej objawy

Pedagog - Mirosława Chmiel

8

Współpraca z firmą Johnson &Johnson realizującą program Od dziewczynki do kobiety”

Spotkanie na temat dojrzewania, higieny osobistej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

Pedagog - Mirosława Chmiel

9

Współpraca z ośrodkiem Sanitarnym „Stop Dopalaczom!”

Spotkanie z rodzicami, wyświetlanie filmu we wszystkich klasach, przygotowanie ulotek

Pedagog - Mirosława Chmiel

10

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Postaw na rodzinę”

Szkolenia dla rodziców na temat:

„Ćwiczenia skutecznej nieagresywnej komunikacji”

„Dzieci a cyberzagrożenia XXI wieku”

Pedagog - Mirosława Chmiel

11

Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie.

Nasza szkoła współpracuje z placówką od wielu lat. Celem współpracy jest uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, wzajemna integracja oraz wspólne spędzenie czasu w atmosferze radości i zabawy. Co roku uczniowie naszego gimnazjum startują w konkursie plastycznym w ramach cyklu „Baśniowa Europa”, zaś uczniowie z Ośrodka przyjeżdżają co roku do Myślenic

na imprezę integracyjną (ognisko, gry i zabawy)

Teresa Salawa 

Jolanta Żaba

Beata Baczyńska

12

Promocja wolontariatu

- Na lekcjach religii realizowany jest program „Czy praca w wolontariacie uczy odpowiedzialności?”

- Uczniowie wzięli udział w konwersatorium na temat: „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?”

- Klasy wzięły udział w spotkaniu z wolontariuszami w ramach obchodów Światowego Dnia Wolontariatu.

- Szkołę odwiedzili też wolontariusze z zagranicy: ojciec S.Clark i p.M. Heidinger.

- Szkoła współpracuje ze szkołami polskimi na Ukrainie, dostarczając im pomoc-odzież, żywność, leki, środki hig.

-  Szkoła opiekuje się finansowo dwoma uczniami z Burkina Faso

Anna Janik

Dorota Święch

Krystyna Oliwa

 

IV. Aktywność fizyczna

L.P.

NAZWA DZIAŁANIA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE)

OSOBY ZAANGAŻOWANE

UWAGI, WNIOSKI

1

Dzień Turystyki Pieszej

Działalność w zakresie turystyki służy m.in. podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej, poprawie stanu zdrowia młodzieży oraz upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku. Każdego roku uczniowie samodzielnie planują wycieczkę turystyczną po najbliższej okolicy.

Teresa Salawa

2

Koło Turystyczne

Uczniowie przez cały rok uczestniczą w wycieczkach turystycznych po Beskidach i Tatrach. Zimą spędzają aktywnie wolny czas na ściankach wspinaczkowych w Centrum Wspinaczkowym „Forteca” w Krakowie

Marcin Gmyrek

3

Dzień Tańca

W tym roku nasza szkoła organizowała po raz drugi dzień tańca szkolnego. Klasy rywalizowały ze sobą prezentując taniec klasyczny i taniec nowoczesny. Młodzież wykazała dużą inwencję twórczą przygotowując układy taneczne.

Anita Wygona-Wątor

4

Dzień Sportu Szkolnego

Dzień ten obchodzony był już po raz czternasty. Uczniowie mogli rywalizować w sześciu różnych dyscyplinach sportowych. Po zakończeniu wszystkich konkurencji odbył się mecz piłki nożnej nauczyciele kontra uczniowie klas III – wynik 6:3 (zwyciężyli nauczyciele).

Nauczyciele wychowania fizycznego

5

„Piłkarska majówka”

W majową sobotę  klasa 2e zorganizowała turniej piłki nożnej na boisku szkolnym. W zawodach brali udział uczniowie naszej szkoły.

Robert Kostecki

6

„Pływanie dla zdrowia”

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich klas, w czasie których młodzież uczyła się i doskonaliła swoje umiejętności pływackie,  jak również przygotowywała się   do zawodów sportowych. Dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w ramach „ Pływanie dla zdrowia”. Dzięki tej akcji uczniowie płacili za 45 min. pływania 3 zł.

Nauczyciele wychowania fizycznego

UMiG Myślenice

7

Zajęcia dodatkowe do wyboru, obowiązkowe (w ramach lekcji wychowania fizycznego)

Uczniowie uczestniczą w różnych zajęciach, w zależności od ich zainteresowań: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna, zajęcia taneczne, gimnastyka, siłownia, unihokej, strzelanie, lekkoatletyka

Nauczyciele wychowania fizycznego

8

 Zajęcia dodatkowe, SKS

 W celu rozwijania zainteresowań i umiejętności, podnoszeniu kondycji zdrowotnej, sprawności fizycznej oraz poprawie stanu zdrowia młodzieży prowadzone są liczne sportowe koła zainteresowań: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna, strzelectwo, taniec nowoczesny i cheerleaders

 Nauczyciele wychowania fizycznego

9

 Zajęcia dodatkowe w ferie szkolne

 Uczniowie uczestniczyli w zimowych zajęciach, były to wyjazdy na łyżwy  do Krakowa

 A.Wygona - Wątor

Elżbieta Bryjak

10

 Karnety na basen

 uczniowie dwukrotnie mogli nabyć wejściówki na basen na ferie zimowe i na basen (oferta bardzo opłacalna – 10 wejść za 30 złotych)

 Nauczyciele wychowania fizycznego

11

 Imprezy sportowe

 - rozgrywki międzyklasowe  dziewcząt/chłopców w piłce siatkowej

- imprezy strzeleckie organizowane na szkolnej strzelnicy

 Roman Serwiński

Anna Oświęcimska

Wojciech Kaźnica

12

Zawody sportowe

Uczniowie reprezentowali szkołę w 38 różnych zawodach sportowych w dziedzinach:  piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna, taniec, unihokej, strzelanie, tenis stołowy, szachy, narciarstwo alpejskie, pływanie, biegi przełajowe. Uczniowie odnosili duże sukcesy zarówno indywidualnie jak i drużynowo.

Największe osiągnięcia to:

Małopolska Gimnazjada Młodzieży w Pływaniu Sztafetowym Dziewcząt -1 miejsce

Powiatowa Gimnazjada w Pływaniu Sztafetowym Chłopców - 1 miejsce

Powiatowa Gimnazjada w Sztafetowych Biegach       Przełajowych Dziewcząt – 2 miejsce

Powiatowe Pływanie Sztafetowe Dziewcząt -1 miejsce

Powiatowa Gimnazjada w Piłce Koszykowej Chłopców-2 miejsce

Powiatowa Gimnazjada W Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt - 2 miejsce

Turniej Orlika O Puchar Premiera Donalda Tuska – Eliminacje Wojewódzkie - 1 miejsce

Powiatowe Zawody Strzeleckie Z Broni Pneumatycznej - 1 miejsce

Mistrzostwa Strzeleckie w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej Szkół Gimnazjalnych -1 miejsce

Nauczyciele wychowania fizycznego

13

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

Zostały przeprowadzone zajęcia dla nauczycieli wychowania fizycznego na temat: Trening fizyczny na siłowni

Robert Kostecki

14

Nagrody – Orzeł Roku

W naszej szkole przyznawane są nagrody „Orzeł Roku” w różnych kategoriach (sport, wolontariat, uzdolnienia artystyczne, przedmiotowe, techniczno-informatyczne)

W kategorii sport w tym roku przyznano 12 nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych i odnoszących sukcesy w tej dziedzinie

Dyrekcja

V. Działania proekologiczne

L.P.

NAZWA DZIAŁANIA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE)

OSOBY ZAANGAŻOWANE

UWAGI, WNIOSKI

1

Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę” – sprzątanie świata

Uczniowie 3 klas: 2d, 3b i 3d zatroszczyli się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska łęgi nad Rabą.

Ewelina Zlezarczyk

Sławomir Mosiężny

Krystyna Oliwa

UMiG Myślenice

2

Konferencja Klimatyczna ONZ

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się Modelowa Konferencja Klimatyczna ONZ organizowana przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA). Brało w niej udział 50 uczniów z naszej szkoły. Obserwatorami tego przedsięwzięcia była grupa młodych eko-reporterów „Free Birds” ze Stryszawy oraz członkowie fundacji MiLA

Krystyna Oliwa

UMiG Myślenice

3

Całoroczna zbiórka surowców wtórnych i baterii

Zebrano ok. 12 ton makulatury

Baterie: 100kg, Papier: 680 kg, Szkło:  620kg

Plastik: 280kg, Puszki: 40kg

Krystyna Oliwa

Ewelina Zlezarczyk

Sławomir Mosiężny

4

Całoroczna zbiórka nakrętek plastikowych

Zebrane zakrętki przeznaczono na cele charytatywne

Jerzy Zduń

5

Warsztaty ekologiczne „Woda w (o)biegu”

Zajęcia trzygodzinne, po warsztatach uczniowie wzięli udział w turnieju wiedzy i umiejętności  (4 miejsce)

Krystyna Oliwa

6

Warsztaty klimatyczne

Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z problemem zmian klimatu i wywołanie dyskusji nt. Co jest jedną z głównych przyczyną zmian klimatu i czy w naszej okolicy również występuje ten czynnik? Spotkanie miało też na celu podsumowanie realizacji zadań tego projektu w naszej szkole, wzięło w nim udział 20 uczniów

Krystyna Oliwa

7

POKAŻ, ŻE JESTEŚ –podziel się swoją pasją!

konkurs na film, w którym uczniowie mogli zaprezentować swoje pasje i sposoby spędzania wolnego czasu.

Magdalena Miętka

8

VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Uczniowie naszego gimnazjum osiągnęli w konkursie bardzo wysokie wyniki (dwa razy pierwsze miejsce i raz 3 miejsce)

Ewelina Zlezarczyk

9

Dowcipne Śmieciuchy” –

IV Gminny Turniej Teatru Ekologicznego

Turniej teatru jest formą edukacji ekologicznej realizowanej przez ZUO Myślenice, mającym na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie identyfikacji, segregacji i zagospodarowania odpadów.

Do teatralnych potyczek przystąpiły dwadzieścia dwie placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Nasi uczniowie zajęli w konkursie 1miejsce

Barbara Śliwa

10

Szkolny Konkurs Fotograficzny : „Polska natura w obiektywie”, „Nasze pasje”

Konkurs fotograficzny, w którym uczniowie mogli zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, miał na celu zachęcenie uczniów do spędzania wolnego czasu na łonie natury

Ewelina Zlezarczyk

Marcin Gmyrek

11

Warsztaty ekologiczne "Elektro-nie-śmieci"

Były to dwudniowe warsztaty obejmujące zasady prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, zbierania ich i segregacji oraz pracę dziennikarską i fotografię. Wzięła w nich udział klasa 1c

Paweł Biela

 

I. Poprawa bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

L.P.

NAZWA DZIAŁANIA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE)

OSOBY ZAANGAŻOWANE

UWAGI, WNIOSKI

1

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”

nasze gimnazjum otrzymało tytuł i certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli i uczniów otrzymaliśmy ten tytuł, który jest symbolem naszych działań w propagowaniu bezpieczeństwa wśród młodych ludzi. W ramach zdobywania certyfikatu uczestniczyliśmy m.in. w akcji "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń", w ramach której odbywały się spotkania, wyjścia do sądu rejonowego itp

Dyrekcja, pedagog nauczyciele, uczniowie

2

Szkolenia BHP i inne dla pracowników szkoły,

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

Wzrost efektywności dydaktycznej w pracy z uczniem zdolnym - szkolenie

Jak czytać opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - szkolenie

Kurs udzielania pierwszej pomocy  w sytuacjach zagrożenia życia w tym  zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Dyrekcja

Wybrani nauczyciele

3

Inne formy doskonalenia zawodowego podejmowane przez nauczycieli (kursy, szkolenia, warsztaty)

Konferencja „Bezpieczeństwo w szkole”

Kurs ratownika młodszego

Kurs Instruktorów Turystyki Kwalifikowanej      

Kurs strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej

Konferencja „Działania szkoły, przedszkola, placówki oświatowej na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”

dyrektor szkoły

Robert Kostecki

Marcin Gmyrek

Łukasz Mikołajczyk, Fryderyk  Czepiel, Joanna Kamińska

Mirosława Chmiel, Anita Wygona-Wątor

Sławomir Mosiężny

4

Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły

Zakupiono dla szkoły: rzutniki multimedialne, laptop, komputery, projektor, grafoskop, magnetofony, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero) model oka, model skóry, preparaty mikroskopowe.

Wykonanie przez uczniów modeli: piramidy pokarmowej, skóry, DNA

Dyrekcja

nauczyciele

5

Pielęgniarka szkolna

Przez 3 dni w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) pomocy przedlekarskiej uczniom w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć udziela wykwalifikowana pielęgniarka

dyrekcja

6

Próba ewakuacji

Każdego roku szkoła przeprowadza próbną ewakuację, z udziałem Straży Pożarnej. Celem akcji jest wskazanie dyrekcji problemów, które mogą zaistnieć w obiekcie i utrudnić sprawną ewakuację oraz przygotowanie szkoły do samodzielnej ewakuacji, prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej.

dyrekcja

7

Wycieczki integracyjne dla uczniów klas pierwszych

Każda pierwsza klasa w naszej szkole uczestniczy w dwudniowym wyjeździe integracyjnym na Kudłacze. W czasie jego trwania uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym – p. policjantem Krzysztofem Łazarczykiem, ćwiczeniach integracyjnych z panią pedagog Mirosławą Chmiel, poznali specyfikę i działalność szkoły, uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych, mających na celu zintegrowanie uczniów i ułatwienie im startu w nowym środowisku szkolnym

Dyrekcja

Wychowawcy klas pierwszych

8

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dzieciom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne udzielane rodzicom dzieci i nauczycielom polega na: pomocy rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udziela się dzieciom w formie: zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,  niwelowania niepożądanych zachowań, porad i konsultacji.

Pedagog szkolny

dyrekcja

nauczyciele

9

Zajęcia dodatkowe

Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Udział w zajęciach jest szansą na wyrównanie braków wynikających z indywidualnych dysfunkcji, kompensowanie  deficytów rozwojowych. Rozwijane osobiste uzdolnienia i zainteresowania pozytywnie wpływają na  kondycję psychofizyczną.

Dyrekcja

nauczyciele

10

Warsztaty „Jak udzielać pierwszej pomocy”?

Szkoła od kilku lat współpracuje z wolontariuszami "Szkoły Młodych Ratowników" oraz z Maltańską Służbą Medyczną, dzięki tej współpracy wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne (3 godziny lekcyjne w każdej klasie)

dyrekcja

Ewelina Zlezarczyk

11

Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy

Reprezentacja naszego gimnazjum zdobyła 2 miejsce

Bogusław Janas

Ewelina Zlezarczyk

12

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – konkurs gminny

Reprezentacja naszej szkoły zajęła 1 miejsce i  awansowała do etapu powiatowego.  (4 miejsce w powiecie)

Paweł Biela

13

Realizacja projektu „Jeżdżę z głową”

Poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę motorowerową (warsztaty, plakaty, filmy, gry strategiczne, spotkania z policjantami)

Paweł Biela

14

Udział w seminarium „Niebieskie karty”

Sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce dl szkół, procedury zakładania Niebieskiej Karty

Bogusław Janas

15

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” - szkolenie

Szkolenie e-learning dla nauczycieli

Bogusław Janas

16

Udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”

We wszystkich klasach podczas Dnia turystyki Pieszej przeprowadzono zajęcia na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu w górach, nad morzem w mieście itd.

Pedagog - Mirosława Chmiel, wychowawcy


Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małoposkie
tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com