Oddziały Gimnazjalne

Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

w Myślenicach

logo szkola promujaca zdrowieO promocji zdrowia!

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

 


Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Gimnazjum nr 1 w Myślenicach od początku swego istnienia świadomie i systematyczne działa w zakresie promocji zdrowia. W roku 2010 szkoła rozpoczęła starania o przyjęcie do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w 2012 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Koordynatorem Projektu.

Zadania promujące zdrowie zawarte są w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym oraz w Programie Działań Szkoły Promującej Zdrowie. Działania te zostały opracowane na kolejne trzy lata (2012-2105). Obejmują one następujące obszary: bezpieczeństwo (zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki), zdrowe odżywianie, ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień, aktywność fizyczna, oraz działania proekologiczne.

Tworzymy w szkole atmosferę i warunki sprzyjające dobrej kondycji fizycznej, społecznej, psychicznej, emocjonalnej zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły oraz całej społeczności szkolnej.


 Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 

1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2.Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły;

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 


 Jakie są cele szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie?

 

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 


 W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

- uczniowie;

- nauczyciele;

- rodzice;

- inni pracownicy szkoły;

- inne osoby ze społeczności lokalnej.


 


Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małoposkie
tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com